Nickerie.Net, zaterdag 26 augustus 2006


Militairen naar Nickerie voor veiligheid Operatie ‘Surwest’ gepresenteerd

Paramaribo - Het Nationaal Leger heeft zich voorbereid op eventuele calamiteiten in het buurland Guyana in verband met de verkiezingen, komende maandag, en ruim tweehonderd militairen richting Nickerie gestuurd. In verband met deze operatie vond gisteren een presentatie plaats van operatie ‘Surwest’.

In een persbericht wordt gemeld dat gebleken is dat het personenverkeer vanuit Guyana naar Suriname sterk is toegenomen, vooral via de illegale backtrack. Surwest, die een oefening wordt genoemd, is zodanig opgezet dat het veranderd kan worden in een zogeheten ‘non-exercise operation‘ als de situatie in het buurland verergert. Eerder deze week werden kwartiermakers richting Nickerie gestuurd. Tijdens de operatie zal humanitaire assistentie de boventoon voeren.

 De regering zal gevraagd worden om de westgrens vanaf zaterdagnacht af te sluiten met uitzondering van de reguliere grensovergang te South Drain. Mensen die in het land willen binnenkomen kunnen na een besluit van de overheid als vluchteling worden aangemerkt en ook als zodanig behandeld. Dit houdt in dat zij bij aankomst op verschillende locaties zullen worden ondergebracht na een strenge controle op antecedenten. De politie en de douane zullen ook deelnemen aan deze operatie. De Surinaamse Waterleiding Maatschappij is benaderd om voor extra watervoorzieningen te zorgen op diverse locaties waar legerpersoneel en eventueel vluchtelingen zullen worden ondergebracht.

De inleiders, hoofd operatie Pertapsing Goerdayal en de commandant van deze operatie, majoor Edmund Letterboom, noemden de operatie een bijzonder goede oefening. Er werd een lijvig operatiebevel aangeboden aan defensieminister Ivan Fernald die het op zijn beurt aan president Ronald Venetiaan zal aanbieden. Er moet volgens de bewindsman geprobeerd worden het dagelijks leven van de Nickerianen zo min mogelijk te verstoren. Indien bij escalatie in het buurland, deze oefening overgaat in een feitelijke operatie, zullen meerdere actoren worden ingezet zoals het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing.

De beveiliging en de eerste controle van de mensen zullen worden uitgevoerd door burgerautoriteiten. Opgemerkt werd dat landen zoals Frankrijk, Amerika en Canada die burgers in Guyana hebben bij eventuele calamiteiten hun burgers via Suriname willen evacueren. Daarnaast staan internationale organisaties gereed om Suriname te assisteren waar zulks nodig mocht zijn. Als zich geen ongeregeldheden voordoen wordt deze oefening op 2 september afgesloten.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,27-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics