Nickerie.Net, dinsdag 29 augustus 2006


Opinie

Gedwongen overfacturering bij bouw bruggen over de Suriname- en Coppenamerivier

Paramaribo - In De Nationale Assemblee is er deze week weer flink gesproken over de bruggen die gebouwd zijn over de Surinamerivier en Coppenamerivier. Voor de regering van Wijdenbosch 1996-2000 worden de bruggen gezien als een huzarenstukje waarvan geen enkel kabinet iets van terug zou hebben. Inderdaad kan gesteld worden dat het een prestatie is geweest deze reusachtige infrastructurele werken neer te zetten. De bruggen zijn noodzakelijk alleen zijn ze veel te laat gebouwd. Reeds voor 1975 hadden de bakra’s in het belang van een snellere ontwikkeling van het rijksdeel Suriname dergelijke bruggen voor ons kunnen bouwen. Ze hebben het toch ook op Curaçao gedaan en het eiland is nog steeds niet staatskundig onafhankelijk van Nederland. Suriname had dit geluk niet en moest ze zelf bouwen. We zijn niet tegen de bruggen maar vinden wel dat ze gebouwd zijn op een moment dat Suriname het geld voor andere zaken had kunnen aanwenden. Als we alleen maar kijken naar de manier waarop de bruggen zijn gefinancierd en dat op een gegeven moment zelfs onze bauxietopbrengsten moesten worden gebruikt om ze af te betalen.

De regering Venetiaan die in 2000 aantrad werd met de verdere aflossing afgescheept. In 2003 waren de bruggen dan eindelijk afbetaald en konden de inkomsten uit de bauxietsector aan andere zaken worden besteed. Waar niemand thans meer over praat en dat is naar de mening van Keerpunt het ergste is de wijze waarop er op deze bruggen is overgefactureerd. Dat wil zeggen dat de opdrachtgevers hebben bedongen van de bruggenbouwer dat hij een veel hoger prijskaartje aan de bruggen zou plakken om bepaalde mensen uit de regering Wijdenbosch in een klap schatrijk te maken.

Ballast Nedam werd om in aanmerking te komen voor de bouw van de bruggen gedwongen de prijs voor het werk met enkele tientallen miljoenen Nederlandse guldens te verhogen. Het overgefactureerde bedrag zullen de dieven uit het kabinet van Wijdenbosch wel op hun buitenlandse rekeningen gestort hebben gekregen.

Gegevens over deze malafide zaak staan opgetekend in het rapport over de staatsschuld dat begin 2000 werd opgesteld door een commissie onder Ir Rudy Roseval. Er is bij de bouw van deze bruggen vreselijk gestolen en iedereen dient dat te weten. Ook klapte Atta Mungra toen hij eenmaal uit het kabinet Wijdenbosch was getrapt behoorlijk uit de school over de manier waarop men aan overfacturering had gedaan bij de bouw van de bruggen.

Ballast Nedam werd geforceerd een meerprijs te presenteren anders zou het bedrijf niet in aanmerking komen voor het werk. Het is goed dat de bruggen zijn gekomen maar er moet ook verteld worden dat het bouwen van deze werken niet alleen maar was omdat men zo graag het volk wilde helpen of Commewijne en Marowijne sneller tot ontwikkeling brengen maar hoofdzakelijk om te kunnen stelen en er beter van te worden. Laat dit dan ook maar gezegd zijn om het in de terminologie van een oud-president te houden. Ook is het van belang er steeds weer op te wijzen dat als Koetie een vrijbrief had om te stelen hij dat deed met fiat van zijn superieuren . en wie waren dat in die tijd? De lezer mag dat zelf wel invullen. Men moet ons geen rad voor ogen proberen te draaien door te doen alsof men onschuldig was in de periode van 1996 tot 2000. Er is op afzichtelijke wijze gestolen en niemand komt ons vertellen dat zulks niet waar is.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De West (keerpunt)

,27-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics