Nickerie.Net, dinsdag 29 augustus 2006


Opinie

Toerisme opleiding Imeao moet praktischer

Overheidsinvestering belangrijk voor levensvatbaarheid

Lucille Welles

Paramaribo - De Toerisme opleiding (T-stream) waarmee het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao) in 2005 van start is gegaan, moet praktischer worden. Hierdoor kunnen studenten het theoretische beter vasthouden en daardoor ook beter functioneren na het afstuderen. Verder is het van belang, dat deze MBO-opleiding die nu drie jaar duurt, wordt uitgebreid naar vier jaar en dat de drie richtingen te weten Front Office, Tour and Travel en Hospitality Services, in 1 opleiding worden ondergebracht. Hierdoor worden de afgestudeerden multi-inzetbaar gemaakt.

AANDACHTSPUNTEN

Tot deze conclusie komt PUM-expert Frans Vort, na het afgelopen schooljaar van de T-stream geëvalueerd te hebben. Vort, die reeds 20 jaren ervaring heeft op het gebied van het hotelwezen, is op uitnodiging van Imeao in samenwerking met het bedrijfsleven naar Suriname gehaald om een kritische evaluatie te maken van deze MBO-opleiding. De expert is een vrijwilliger, die verbonden is aan de werkge-versfederatie Project Uitzend Managers (PUM). Volgens Vort heeft Suriname aan toeristen veel te bieden, alleen moet er een verbetering binnen onze toerismesector plaatsvinden, dit daar de toeristen waar voor hun geld willen. Verder benadrukte hij in een vraaggesprek met onze krant, dat de overheid zal moeten investeren in deze opleiding, wil zij dat het een kwalitatief goede opleiding wordt. Zo zou er voor de T-stream een trainingscentrum operationeel moeten zijn, waar de studenten praktische ervaring kunnen opdoen. Als voorlopig alternatief deed Vort de aanbeveling een leslokaal om te bouwen tot een balie voor toeristen, waar de leerlingen door middel van een rollenspel de praktijk nabootsen. Ook hiervoor zijn er middelen nodig en indien de overheid achter deze studie staat, zal zij daarvoor ook de nodige middelen ter beschikking moeten stellen. De richtingscoördinator Wilgo Va-lies voegde er aan toe, dat de docentenvoorziening ook een probleem is.

Het Imeao maakt tot op dit moment gebruik van managers, die in de toerismesector werkzaam zijn en de betaling van deze krachten laat te wensen over. De overheid zal gelden moeten vrijmaken, wil men deze professionele krachten behouden en de opleiding levensvatbaar en professioneel maken. Er zijn ook gelden nodig om de speciaal voor deze opleiding aangepaste leerboeken te financieren.

SAMENWERKING BEDRIJFSLEVEN

Valies wees er desgevraagd op, dat de samenwerking met het bedrijfsleven heel goed te noemen is. Met na-me toen deze studierichting werd opgezet heeft de school enorm veel steun genoten van hotel Torarica, dat alle medewerking heeft verleend. Ook hotel Krasnapolsky en enkele touroperators zoals Sun and Forest, Excess Suriname en Blue Frog Travel hebben een bijdrage geleverd en doen dat nog steeds. De leerlingen van de T-stream kunnen voor een week een zogeheten ‘snuffel-stage’ bij deze be-drijven lopen en aan het eind van de studie kunnen ze voor drie maanden de reguliere stage doen. Voor Vorst is de samenwerking met het bedrijfsleven een sterk punt om het niveau van de toerisme-opleiding te bewaken. Valies zegt, dat de school niets on-derneemt zonder het be drijfsleven erbij te betrekken. De T-stream is vorig jaar op advies van het bedrijfsleven met 22 studenten gestart en dit jaar zijn er 80 geïntereseerden. Donderdag aanstaande zal er een informatiebijeenkomst voor leerlingen met hun ouders ge-houden worden, waarna er ook een ‘intake’ gesprek zal zijn, waar het bedrijfsleven een wezenlijke bijdrage aan zal leveren. Het Imeao werkt naar een professionele opleiding, die voldoet aan internationale standaarden, aldus Valies.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De West (keerpunt)

,27-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics