Nickerie.Net, dinsdag 29 augustus 2006


Verbijstering en onvrede na voordrachten telecom

Concessies zonder motivering

Paramaribo - Het ministerie van TCT onder leiding van drs. Alice Amafo heeft twee bedrijven bij de president voorgedragen die in aanmerking moeten komen voor een telecommunicatieconcessie, zulks in het kader van de liberalisatie van de telecomsector. Het gaat in deze om de bedrijven Digicel en Intelsur. Zover wij hebben kunnen vaststellen beschikt Digicel wel over de nodige bescheiden. Van Intelsur kan nu reeds gesteld worden dat het bedrijf bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken niet bekend is. Amafo komt dus met een bedrijf aandraven dat eigenlijk niet bestaat en dan toch wel wordt voorgedragen bij de president om in aanmerking te komen voor een telecomconcessie in het kader van de liberalisatie van de telecommunicatiesector.

Reuze vraagtekens zijn door deze beslissing van Amafo gerezen bij Keerpunt en natuurlijk ook bij bonafide ondernemingen die reeds in het begin van 2002 hun verzoeken hebben ingediend om in aanmerking te komen voor een telecommunicatieconcessie zulks in het voormelde kader van de libelarisatie van de sector. Amafo draagt twee bedrijven voor en zegt niet eens hoe ze tot het besluit is gekomen. De minister van TCT moet weten dat lang voordat ze ooit ervan had gedroomd, minister te worden, de verzoeken tot het verkrijgen van een telecommunicatieconcessie door minstens één bonafide bedrijf al op het bureau van haar voorganger Castelen waren beland. Het bedrijf in kwestie is naar onze mening zeer zeker in staat een solide telecommunicatieonderneming op te zetten en heeft daarvoor een gedegen businessplan op het departement gedeponeerd.

Het is dan ook volkomen onbegrijpelijk dat een minister met een verhaal komt aanzetten dat ze na een consultant te hebben aangetrokken tot de eindconclusie is gekomen wie wel en wie niet in aanmerking kunnen komen voor een concessie. Op basis waarvan zijn anderen afgewezen? Wat was het motief om de een wel en de andere niet toe te wijzen? Wie is de geweldige consultant van minister Amafo? Is de zogenaamde consultant wel bevoegd om te kunnen oordelen wie nu wel of niet binnen de prijzen valt? Amafo moet heus niet denken dat ze zomaar mensen bevoordeelt of benadeelt zonder op een juiste wijze te kunnen motiveren op basis waarvan ze tot een dergelijk besluit is gekomen. Nepotisme mag hier echt geen hoogtij vieren. De minister moet weten dat niemand genoegen zal nemen met een besluit dat op niets gestoeld is en slechts de indruk kan wekken dat ze bepaalde mensen bewust bevoordeeld en weer anderen opzettelijk benadeeld. De minister roept allerlei onaangename vragen op in deze kwestie en dat mag zeker niet het geval zijn.

De minister zal zo langzamerhand ook wel hebben begrepen, dat telecommunicatie big business is en dat er mensen zijn die er op gebrand zijn een dergelijke concessie te bemachtigen. Zo zullen er mensen zijn die van het gehele telecommunicatiegebeuren geen ene moer snappen, maar wel weten dat je er een grote ‘nyan’ binnen een bepaalde sector kan worden gemaakt. Amafo moet uitkijken dat ze niet wordt misleid en dat ze evenmin in een levensgrote valkuil belandt. Amafo moet ook weten dat mensen haar gouden bergen zullen beloven als ze maar de voordracht tot concessieverlening van een bepaalde groep op het juiste moment bij de president doet. Amafo dient ook te weten dat ze zonder motivatie van haar beslissing zich heeft vergaloppeerd aan de puurste vorm van onbehoorlijk bestuur. Amafo moet er terdege rekening mee houden dat ze in de schijnwerpers is geplaatst door deze voordracht aan de president. Het licht zal op haar gericht blijven en de vragen zullen blijven komen zolang ze niet met een gedegen en acceptabele uitleg komt waarom de één wel kon worden voorgedragen en de andere niet. Ook moet haar motivering sluitend zijn en begrijpelijk voor een ieder.

Tot op dit moment kunnen we alleen maar met grote verbijstering toekijken na de beslissing van de minister te hebben opgetekend. Minister Alice Amafo dient te weten dat de pers heel goed op de hoogte is van het gehele proces dat moet leiden tot liberalisatie van de telecommunicatiesector en dat we ook gedocumenteerd weten hoe het allemaal in elkaar steekt. Ook is het goed dat Amafo weet dat ook wij ervan op de hoogte zijn hoe goed bepaalde mensen hun huiswerk hebben gemaakt om te kunnen aantonen dat ze op de juiste wijze een telecombedrijf in elkaar zouden kunnen zetten. Ook is de voormalige minister van TCT er bij herhaling op gewezen wat voor zeer voorname rol een van de aanvragers voor een telecommunicatie vergunning binnen de Surinaamse staatshuishouding vervult en hoeveel belastingpenningen dit bedrijf op jaarbasis afdraagt.

We praten over een reus binnen de Surinaamse economie en die wordt gewoon op een ongemotiveerde wijze door de minister van TCT op een zijspoor gezet. Amafo dient te weten dat wij niet van onrecht houden en wat zich hier thans afspeelt, is in onze ogen onrecht. In ieder geval heeft Keerpunt in deze kwestie een heel vervelend gevoel. We zullen nog niet in details treden over het onbehaaglijke gevoel dat ons bekruipt.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De West (keerpunt)

,27-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics