Nickerie.Net, donderdag 31 augustus 2006


DC Nickerie verhoord over verstrekken van verblijfsvergunningen

Nickerie -  De burgervader van het rijstdistrict Nickerie, Bhagwatpersad Shankar, bevestigt dat hij ondervraagd is door de mensen van de Fraudepolitie, met name inspecteur Doemé. Naar zijn woorden heeft hij handelingen gepleegd volgens de Vreemdelingenwet van 1991 en volgens zijn bewoordingen aangenomen in 2005, welke hij als zijn bijbel heeft gebruikt. Volgens de burgervader heeft hij de nieuwe Vreemdelingenwet misschien over het hoofd gezien. Hij zei dat terwijl de mensen van de Fraudeafdeling hun werkzaamheden deden, hij bezig was de Presidentsvrouwe te begeleiden.Volgens de burgervader kan hij zich niet verenigen met de stelling, toen aan hem de vraag werd gesteld of hij bepaalde handelingen had gepleegd die niet correct waren.

Foto : DC Bhagwatpersad Shankar.

Hij zei verder dat wanneer hij in zijn onwetendheid een handeling heeft gepleegd of een proces door hem is voltrokken, hij achteraf niet verantwoordelijk gesteld kan worden. De burgervader verwijt de politie niet hem te hebben verhoord, omdat de politie hem op een heel humane en correcte manier heeft behandeld. ‘Ze hebben mij een beschikking getoond en gevraagd of het bekend is bij mij, waarop ik ontkennend heb geantwoord,’ aldus de burgervader. Hij heeft toen zijn documenten getoond aan de mensen van de Fraudepolitie met de aanbiedingsbrief van de directeur van Justitie en Politie, en volgens de burgervader was het nieuwe document daarin niet te vinden. Ondertussen had de burgervader al een aantal handelingen gehonoreerd, die hij bestempelde als ‘goedertrouw’. Hij zei tot slot dat hij niet bekend was met de nieuwe beschikking, welke door de minister van Justitie en Politie was gemaakt ingaande januari 2005.


Minister Santokhi tikt dc’s op de vingers:

‘Ik alleen ben bevoegd verblijfsvergunningen te tekenen’

Paramaribo -  De minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, heeft gisteren tijdens de stakeholders meeting, duidelijk gesteld dat hij alleen bevoegd is om verblijfsvergunningen van niet-Surinamers te tekenen. ‘Niemand anders is bevoegd om zulke handelingen te plegen,’ aldus de bewindsman. Hij heeft een duidelijke vingerwijzing gedaan naar de districtscommissarissen van Nickerie en Marowijne om zich niet in te laten met handelingen die niet tot hun bevoegdheden behoren. Santokhi zei dat het vreemdelingenbeleid nauw in samenwerking met alle stakeholders die zitten binnen de overheid -, private sector, maatschappelijk middenveld en instellingen die hier te lande aanwezig zijn, ontwikkeld moet worden.

Het moet voor zowel Surinamers als voor vreemdelingen van kracht zijn. Er zijn officiële doorlaatposten, die niet permanent bemenst worden, waardoor vreemdelingen buiten de gangbare tijden zich illegaal toegang verschaffen tot ons grondgebied. Volgens de bewindsman zal de aanpak gericht zijn op het terugdringen van de problematiek, waarbij het accent zal komen te liggen op het bevrijden van de overlast en de aan illegaal gerelateerde criminaliteit. Ook zal de aanpak gericht zijn om de uitbuiters aan te pakken. ‘Alleen met een gecoördineerd samenhangend pakket van maatregelen, op de onderscheidene beleidsterreinen, zal een krachtige bestrijding van de illegale problematiek in zijn volle aanvang worden aangepakt,’ aldus de minister.

De Vreemdelingenwet van 1991 zegt dat slechts de bevoegdheid tot uitlevering en het uitzetten van vreemdelingen bij de minister van Justitie en Politie ligt. Voor de uitvoering van het nieuwe vreemdelingenbeleid, zal er een nieuwe commissie in het leven geroepen worden om het beleidsplan te implementeren. Ook haalde de minister aan dat er instructies zijn gegeven aan de burgervaders van de grensposten om ze wegwijs te maken. Volgens deze nieuwe Vreemdelingenwet zal alleen de minister van Justitie en Politie de bevoegdheid hebben om vreemdelingen toe te laten, om verblijfsvergunningen te geven en niemand anders. Hij zei dat hij deze bevoegdheden naar niemand heeft gedelegeerd. En voor zover bepaalde grensautoriteiten dat niet goed hebben begrepen, is er inmiddels een beschikking gemaakt door de minister zelf en daarin staat duidelijk aangegeven dat geen enkele grensautoriteit de bevoegdheid heeft om vreemdelingen toe te laten, verblijf te geven en/of vestigingen te geven.

Foto : Minister Chandrikapersad Santhoki.

 De grensdistrictscommissarissen hebben alleen de bevoegdheid om t.b.v. de minister de toelatingsaanvragen te ontvangen en door te sturen naar de minister, zodat de aanvragers niet naar Paramaribo hoeven te komen. ‘Als de burgervader ruimere interpretaties aan de Vreemdelingenwet wil geven, zal hij ook ruimere maatregelen vanuit het ministerie van Justitie en Politie krijgen,’ aldus de minister heel ferm. Hij zei dat de wet duidelijke taal spreekt en men gaat ervan uit dat een ieder in dit land de wet dient te kennen, nog meer een DC.

Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,30-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics