Nickerie.Net, donderdag 31 augustus 2006


'Veiling SML in oktober'

Eric Mahabier

Paramaribo - Alle roerende en onroerende goederen van de Stichting Machinale Landbouw (SML) worden op dinsdag 10 oktober door notaris Humphrey Blom in het openbaar verkocht. Geetapersad Gangaram Panday, voorzitter van de raad van toezicht van de SML, aan wie vorige week de beschikking van de kantonrechter tot aanbeveling van de veiling werd betekend, wil niet vooruitlopen op zaken.

“Ik kan op dit moment ook niet zeggen of we die veiling gaan stuiten. Dit is een heel moeilijk probleem.” Op de goederenlijst van de veiling staan onder meer de 52.000 hectare grond te Wageningen, het perceel aan de Anton Dragtenweg groot 2.586 vierkante meter en alle machines met installaties te Wageningen. Stichting De Welvaart van ondernemer Imro Manglie wil dat deze veiling de drie miljoen US dollar opbrengt, die de SML hem moet betalen.

De raad van toezicht is nu bezig alle documenten te bestuderen en tegen midden september kan Gangaram Panday meer duidelijkheid geven over de stappen die de SML of de Staat Suriname in deze kwestie zal ondernemen. Volgens Blom is Manglie verplicht de executie van de SML te stoppen, als de schuldenaar met het geld op tafel komt. De executie kan ook worden gestopt als er een voor Manglie bevredigende oplossing komt. Adviseur Ajay Baboelal zegt dat Manglie vastberaden is zelf mee te doen aan deze veiling. “Los van het feit dat hij vanwege allerlei tegenwerkingen gedemotiveerd is om SML te kopen, is hij strategisch verplicht op de veiling te bieden en minimaal zijn vordering veilig te stellen. Want het moet niet zo zijn dat iemand de zaak goedkoper koopt en later om zuivering vraagt. Dan is Manglie de verliezer.”

Rechter Krishnapersad Pultoo gaf de stichting eind juli toestemming de SML te veilen. De SML heeft in 2002 een perceel met een hypotheek erop aan de stichting verkocht. De SML negeerde een rechterlijk vonnis om deze hypotheek te laten royeren en de daarop opgelegde dwangsom liep op tot ongeveer acht miljoen Surinaamse dollar. Manglie loste op den duur de hypotheek zelf af en wil nu door middel van de veiling de dwangsom en de hypotheek uitbetaald krijgen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,30-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics