Nickerie.Net, dinsdag 05 september 2006


Rijstboeren dringen aan op titels landbouwgrond

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Padieboeren in Nickerie dringen aan op rechten op de grond waar ze rijst verbouwen. Het bestuur van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA) heeft dit in een brief aan vicepresident Ramdien Sardjoe bendrukt. Harinandan Oemraw, ondervoorzitter van de boerenorganisatie, heeft in aanwezigheid van meer dan honderd rijstboeren de brief gisteren overhandigd aan districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar.

Oemraw verduidelijkt aan de Ware Tijd, dat de rechten op de landbouwgronden van de meeste rijstboeren niet adequaat zijn geregeld. Volgens hem is, ondanks de terugval van de productie in de laatste jaren, de rijstsector nog altijd de vierde deviezenverdiener van de economie en bovendien na de overheid één van de grote werkverschaffers in het land. Hij typeert het als een goede stap vooruit dat de huidige regering enkele weken terug een aanzet heeft gegeven om het vraagstuk aan te pakken door het uitreiken van bereidverklaringen aan onder andere de rijstproducenten. "De verdere procedure kan dan worden ingezet om uiteindelijk de zo noodzakelijke titels op de landbouwarealen te kunnen verkrijgen", zegt Oemraw.

Blijkens de voorwaarden in de bereidsverklaringen moeten de boeren enorme bedragen neertellen voor ontsluitingskosten, terwijl ook de landmeterskosten voor de vereiste landmeterskaart aan de hoge kant liggen. Voor hem is het dan ook begrijpelijk dat vanwege de toename van de verliezen in de landbouwsector, veel boeren moeilijk deze betalingsverplichtingen zullen kunnen nakomen. De betaling moet conform de voorwaarden in de bereidsverklaring geschieden. Vandaar dat Oemraw namens de rijstboeren een dringend verzoek heeft gedaan op de vice-president om de ontsluitingskosten te reduceren. Voorts is de overheid gevraagd een staatslandmeter ter beschikking te stellen aan de producenten.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Telegraaf

,04-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics