Nickerie.Net, dinsdag 05 september 2006


Stichtingbestuur Wageningen praat verder

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - "Het bestuur van de Stichting voor de ontwikkeling van Machinale Landbouw in Suriname heeft als één van haar prioriteiten het veilig stellen van 6000 hectare areaal voor de ongeveer 200 rijstboeren van de Surinaamse Rijst Organisatie (SRO). Daarnaast werkt het bestuur voor het behouden van ook het areaal van 535 hectare bewoond gebied en deels van het natuurbeheersgebied op Wageningen". Dat zei Mr Geetapersad Gangaram Panday, ex-minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) tevens voorzitter van het onlangs geïnstalleerde nieuwe stichtingsbestuur afgelopen vrijdag bij zijn werkbezoek aan Wageningen.

Het nieuwe bestuur van de Stichting Machinale Landbouw in vergadering met de bestuursdienst.

Het bestuur dat voltallig aanwezig was, werd geconfronteerd met de zeer slechte situatie waarin de mensen leven en wonen. "De regering is druk bezig een oplossing te vinden voor de hele situatie", zei de voorzitter aan vertegenwoordigers van de diverse groepen. Volgens hem is ook gesproken met de leiding van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) om enkele lichtpunten te plaatsen ter verbetering van de verlichting.

Districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar is gevraagd om zijn invloed te wenden bij de leiding van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), afdeling Nickerie, zodat de SRO-rijstboeren in aanmerking kunnen komen voor een on-of minvermogenkaart.

Vandaag zal het bestuur in de stad praten met minister Stanley Raghoebarsing van LVV over de andere problemen die dringend een oplossing behoeven. Wat de achterstallige lonen betreft zei Gangaram Panday dat het ministerie van LVV uit haar begroting 60.000 Surinaamse dollars heeft vrijgemaakt voor de dertien bewakers en 276.000 Surinaamse dollar voor de SRO-boeren. "Er wordt nu de laatste hand gelegd aan de afronding van deze zaken".

De privatisering bevindt zich in een zeer moeilijke fase, omdat er heel wat schuldeisers zijn. Het streven is erop gericht om binnen een jaar het privatiseringsproces af te ronden. De veiling van oktober 2006 heeft ook de aandacht van dit bestuur. Hierover zal over twee weken meer duidelijkheid komen.

"We willen dit bestuur een kans geven om op te komen voor de belangen van ons, we zijn benieuwd wat het wordt", aldus enkele reacties van de SRO rijstboeren.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Telegraaf

,05-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics