Nickerie.Net, vrijdag 08 september 2006


Brassbands en Taza-groep geven wandelgebeuren Nickerie kleur

Will Axwijk

Nieuw Nickerie - Positieve ontwikkelingen, maar hoe verder? Nieuw-Nickerie was het afgelopen weekend in de ban van de Avond Tweedaagse Plus met als hoofdmoot de wandelmars. Het rijstdistrict heeft dit jaar niet teleurgesteld. Van de 23 groepen waren dertien van Nickerie zelf. Er is dus een positieve ontwikkeling, maar de hamvraag is: hoe verder?

De geboorte van het specifieke Surinaamse wandelgebeuren in haar huidige vorm vond met de oprichting van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS) op 8 augustus 1962 plaats. Na in Paramaribo te zijn uitgegroeid tot een niet meer weg te denken jaarlijks terugkerend evenement, werd door de moederorganisatie in 1995 de afdeling BVSS Nickerie onder leiding van Astrid Moore opgericht. Nog in dat jaar werd er de eerste Nickerie Avond Vierdaagse gehouden. Het aantal deelnemers bedroeg van 1997 tot en met 2000 respectievelijk 212, 86, 452 en 248 participanten. Het aantal van 452 komt mogelijk door de participatie van de politieke partijen met de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 2000 in het verschiet.

De AVD-formule leek voor het rijstdistrict tot en met 2000 mogelijk niet geheel de juiste te zijn, immers viel het aantal deelnemers terug naar 248, waarvan het merendeel uit onder meer Paramaribo en Coronie afkomstig was. Teneinde de landbouwers en polderbewoners er meer bij te kunnen betrekken, werd overgestapt naar de Tweedaagse Plus-formule. Jammer genoeg heeft deze formule, mede door het niet voldoende inspelen van het Nickeriaanse bedrijfsleven, er nog niet toe geleid, dat de eerder aangehaalde groepen participeren. Het opvallend groot aantal personen, dat tijdens het weekeinde van dit gebeuren naar Nickerie trekt, moet mede als een toeristische attractie gezien worden en zou door het bedrijfsleven moeten worden aangegrepen teneinde dit prachtige district nog meer als gastvriendelijk te presenteren.

De BVSS zal met de positieve ontwikkeling van de succesvolle editie 2006 zich buigen over hoe de grote meerderheid van Nickerie er bij te betrekken. Hoe mooi zal het immers zijn de vele toeristen het prachtige, unieke en vredelievende 'ware gezicht' van het rijstdistrict te presenteren. De tweede stad van Suriname, Nieuw-Nickerie, verdient het daarbij een voortrekkersrol te mogen vervullen. Een droom, die werkelijkheid moet worden. Uiteraard gaat dat niet van de ene op de andere dag, maar de participatie, de uitmuntende wijze waarop de groep 'Masti Walkers’ met de chawtal formatie' zich presenteerde was hartverwarmend. De grootse ontvangst van deze groep uit het district Commewijne bij de start en langs de route gedurende het evenement spreekt boekdelen. Het ligt in de bedoeling in 2007 wat verrassingen in het programma op te nemen. De organisatie staat open voor alle positieve suggesties in deze.

Succes en groei

 De zesde editie van de BVSS-Fernandes Tweedaagse plus is een groot succes geworden. Dit succes kwam tot stand door een opvallende groei van het aantal deelnemers, participatie van vier brassbands (HEM Rhythm Stars, New Experience, Melody Makers en New Style Mix Bachelors) en de spectaculaire Masti Walkers uit Commewijne compleet met chawtalformatie.

Er participeerden 23 groepen, waarvan dertien van Nickerie met 507 wandelaars, zeven van Paramaribo met 231, twee van Commewijne met 37 en één van Coronie met elf deelnemers. Het totaal aantal participanten was 786, een record en toename van 308 of wel 39 procent. Sedert 2001 (717) is het de grootste participatie geweest. In 2002, 2003, 2004 en 2005 waren er achtereenvolgens 502, 255, 712 en 478 wandelaars. Opvallend is dat het aantal deelnemers van Nickerie (507) dit jaar meer was dan het totaal aantal van 2005 (478).

Een opvallende wandelaars was oud-Roda-atleet Dennis Malone, die al jaren leerkracht is in Nickerie. Hij is de vader van Meryll, die onlangs het winnend Suripop XIV nummer vertolkte. Malone, wiens echtgenote hem de vorige maand kwam te ontvallen, is jarenlang Zuid-Amerikaans junioren recordhouder op het onderdeel verspringen (7,25 meter) geweest. Hij werd enkele jaren geleden uitgenodigd gehuldigd te worden in Brazilië, maar kon door diverse omstandigheden niet persoonlijk aanwezig zijn. Hij werd in Suriname daarvoor onderscheiden. Meer dan in voorgaande jaren mag gesproken worden van een sportief, gedisciplineerd, muzikaal en onder goede publieke belangstelling verlopen evenement, dat naar een climax groeide door een verrassende ontknoping.

De groepen hadden voor dit jaar ook meer aandacht besteed aan hun persoonlijke dan wel groepspresentatie, terwijl de muzikale afsluiting in Hotel Ameerali nog meer kleur gaf aan dit gebeuren. Het ‘plus’-gedeelte betrof veteranenvoetbal, een 5 kilometer straatloop, een wielerwedstrijd van Coronie naar Nieuw-Nickerie en domino. Dit jaar was niet van de partij de haast 70-jarige Nickeriaanse wielrenner 'Gahar', die vanaf de jaren '50 racet en altijd heeft deelgenomen. Alle 26 renners kwamen uit de stad. Secretaris Glenn Stekkel van de Surinaamse Wielrenunie (SWU) bewees weer zijn diensten bij het afwerken van de wielrenactiviteit.

Voorzitter Lucia Sijp en bestuurslid Michael Klein van de Surinaamse Atletiekbond (SAB) hadden de organisatie van de 5 km snelloop voor hun rekening genomen. Wat het onderdeel voetbal betrof was Henry Blinker zoals gebruikelijk weer keurig in zijn arbiterskostuum gestoken om wedstrijden te leiden. Aan het begin van de eerste dag voerden enkele sprekers kort het woord. Zoals in voorgaande jaren als eerste woorden van een geestelijke. Voorzitter Moore wees op het thema "Leef gezond, sport, werk en ontspan" en spoorde de deelnemers aan het thema tot zich te nemen en verder uit te dragen.

BVSS-voorzitter Purcy Olivieira was verheugd met de goede opkomst en bestempelde deze als bemoedigend. Hij zei dat doorzetting en het harde werken van de afdeling Nickerie mede tot dit resultaat hebben geleid. Sunil Parmessar, vertegenwoordiger van de DC, bedankte de organisatie voor haar inspanningen en wees op het belang van bewegen waarna hij het evenement voor geopend verklaarde. Daarvoor bracht Olivieira samen met de aanwezige pers, medewerkers en aanwezige bestuursleden een toast uit op 44 jaar BVSS. Olivieira heeft behalve de eerste dertien jaar steeds de leiding gehad over de organisatie.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT

,06-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics