Nickerie.Net, woensdag 06 september 2006


Uitbetaling Surland-arbeiders op de lange baan

Ivan Cairo

Paramaribo - Het is onduidelijk wanneer ex-arbeiders van het inmiddels failliete bacovenbedrijf Surland hun achterstallig loon en pensioenen zullen ontvangen. Een motie waarin de regering wordt opgeroepen de achterstallige salarissen uit te betalen, is maandagavond door het parlement verworpen. Achtentwintig coalitieleden stemden tegen, terwijl zestien leden van de oppositie voor stemden. De motie werd ingediend door PVF-parlementariër Soedeschand Jairam en was ondertekend door enkele andere oppositieleden.

Onder aanvoering van allerlei argumenten, volgens de oppositie drogredenen, stemde de coalitie tegen. Ook NF-assembleelid Frankel Brewster die zelf slachtoffer werd van de sluiting van Surland, stemde tegen zijn eigen belang. Hij zegt het eens te zijn met de eis om uitbetaling, maar de gronden waarop de indieners de motie baseren, vindt Brewster onjuist.

Jules Ajodhia, bij de sluiting van Surland nog vicepresident, informeerde het college over acties die de regering toen had ondernomen om sluiting van het bedrijf te voorkomen. Zo zijn tot twee keer toe bedragen van meer dan twee miljard gulden beschikbaar gesteld om lonen te betalen en het bedrijf draaiende te houden. Uiteindelijk besloot de raad van commissarissen tot sluiting, omdat de arbeiders harde garanties over de continuïteit wilden en er volgens de politie een grimmige situatie was ontstaan, die uit de hand zou kunnen lopen. "De regering is op geen enkele wijze tekortgeschoten om het belang van het bedrijf en de arbeiders te dienen", zei Ajodhia.

Jiwan Sital (PVF), toen vakbondsleider bij Surland, sprak de beweringen van Ajodhia tegen. Wel stond met de uiteenzetting van Ajodhia vast dat in tegenstelling tot eerdere beweringen het bedrijf niet door de arbeiders is gesloten, maar door de regering, via de raad van commissarissen. Coalitieleden met name Winston Jessurun (DA'91), Guno Castelen (SPA), Socila Angoelal (SPA) en Mahinder Jogi (VHP) voerden ook redenen aan waarom ze tegenstemden. Zo zou de motie gedagtekend zijn in Nickerie, doorspekt zijn van “materiële onwaarheden”, “oneerlijkheid uitstralen”, terwijl de toelichting onevenwichtig was.

De regering werd wel opgeroepen er alles aan te doen de ex-arbeiders voor hun geleverde arbeid te betalen. Buiten de microfoon werd Jessurun door Sital de woorden “awari domri yu” naar het hoofd geslingerd, omdat Jessurun tijdens de verkiezingscampagnes in Saramacca ex-arbeiders had voorgehouden in het parlement te zullen opkomen voor hun zaak. André Miesiekaba stemde voor de motie, omdat LVV-minister Kermechend Raghoebarsing volgens hem het parlement onwaarheden had voorgehouden, door in het college te stellen dat het geld om de uitbetaling te doen al was overgemaakt. Volgens hem was het slechts een kwestie van dagen voordat betrokkenen over hun geld zouden kunnen beschikken. Achteraf bleek daarvan niets te kloppen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT

,06-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics