Nickerie.Net, vrijdag 08 september 2006


Suriname wordt groter naar het noorden

Martin Redjodikromo

Paramaribo - Suriname moet vóór 13 mei 2009 een goed geformuleerde claim indienen bij de Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS), als het zijn zeekust verder, noordelijker, wil uitbreiden dan de huidige 200 zeemijlen. Dit verdrag werd door ons land in 1998 geratificeerd. Hiertoe zijn inmiddels enkele acties ondernomen, waarvan gisteravond enkele technische aspecten werden belicht door Eddy Jharap, oud-Staatsolie-directeur en Karl Hinz, die zich op dit gebied heeft gespecialiseerd. Dit alles werd gedaan in het FHR Lim A Po Instituut. Hinz gaf de aanbeveling dat Suriname recht heeft om een claim in te dienen die ertoe kan leiden dat het land zijn grondgebied met meer dan 70.000 vierkante kilometer kan vergroten.

Er is echter wel een probleem, volgens hem, waarbij het betwist grensgebied met Guyana in eerste instantie niet bij de indiening van de claim hoeft te worden opgenomen. “In zulke gevallen worden deze claims dan niet behandeld door de CLCS.” In de levendige discussie die daarop volgde, maakte Hans Lim A Po duidelijk dat de claim waarop Suriname recht heeft, gewoon wordt ingediend. “In maart of april 2007 komt er een uitspraak over de kwestie met buurland Guyana. Er is geen tijd om een gedeeltelijke claim in te dienen. Feit is dat we een submission moeten indienen en het zal een bonafide zijn.” Om de deadline te halen moet er medio 2008 tenminste een conceptclaim zijn opgesteld. Volgens Jharap zal dit alles tussen de twee en vijf miljoen US dollar kosten. “

De regering is hiervoor eindverantwoordelijk. Zij zal het budget beschikbaar moeten stellen, maar dat betekent niet dat we nog niets hebben gedaan. We zijn al begonnen, maar we moeten meer data hebben om een goede claim in te dienen.” Over of het economisch wel rendabel is om er zoveel geld tegenaan te gooien is de oud-Staatsolie-topper kort: “We moeten eerst weten hoeveel olie en gas daar zit, maar we gaan eerst moeten onderzoeken.” Lim A Po benadrukte dat de voormalige Staatsolie-directeur de coördinator is van dit alles, omdat uit de zaal de bezorgdheid werd geuit, of we wel voldoende tijd hebben. “Het probleem dat we hebben is dat iemand een wagen moet voorttrekken, waarvan de wielen in de modder zitten. Hij is afhankelijk van een heleboel mensen, die over data beschikken, maar die geen spirit hebben om het over te dragen.”-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT

,08-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics