Nickerie.Net, vrijdag 08 september 2006


Twee opties bij verkoop Stichting Bananensector

Eric Mahabier

Paramaribo - “Nu doen of wat later”. Over deze twee opties voor de verkoop van de Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS) zal de regering zich “een dezer dagen” gaan buigen. Dit zegt minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). “Beide hebben voor- en nadelen”, vervolgt de LVV-minister zonder verder op deze opties te willen ingaan. Volgens hem is het privatiseringsproces nog altijd in uitvoering en zal het besluit van de regering zich moet richten op het tijdstip waarop deze privatisering afgerond moet worden.

De SBBS voert met diverse maatschappijen, waaronder de Franse Katope, onderhandelingen voor de verkoop van het bedrijf. “Er wordt een hele tijd al met ze gepraat. Ze hebben belangstelling voor het bedrijf en we zijn aan het bekijken wat ze willen doen. Als ze een goed aanbod hebben dingen ze mee, want zij zijn niet de enige die voorstellen hebben ingediend”, zegt Raghoebarsing verder. De regering is alert en zal erop toezien dat het bedrijf niet in handen komt van “speculanten”.

“Privatisering moet gaan betekenen dat het bedrijf verkocht wordt en in handen komt van particulier kapitaal, zodanig dat de doelen niet omvergegooid worden”. SBBS is ontstaan uit het failliete bacovenbedrijf Surland. Bij de herstart zijn er drie belangrijke doelen gesteld, namelijk: arbeidsplaatsen, inkomens en herstel van productie en export. Hoewel de arbeidsplaatsen nog niet duurzaam zijn, vindt de LVV-minister dat deze veiliggesteld zijn. “Er zijn wat bottlenecks maar de export is beter op gang gekomen en de inkomens zijn beter dan indertijd. Hierover zal ik gedocumenteerd informatie geven”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT

,08-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics