Nickerie.Net, maandag 11 september 2006


Regering poogt veiling SML te stuiten

Nickerie -  De veiling van de Stichting Machinale Landbouw, (SML), dreigt. Volgens minister Stanley Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij, (LVV), werkt de regering hard om in te grijpen en te voorkomen dat deze doorgaat. De regering is van mening dat niet alleen Manglie schuldeiser is, maar ook de arbeiders en de gepensioneerden en het is voor haar van eminent belang om die belangen, die een algemener karakter hebben, veilig te stellen. Onlangs heeft de installatie plaatsgevonden van de nieuwe Raad van Bestuur van de SML en die is belast met het nagaan van wat er gedaan moet worden op weg naar de datum van 10 oktober.

Foto: Minister Stanley Raghoebarsing.

 Het stuiten van de veiling is in handen gegeven van juristen en landbouwkundigen, advocaten en notarissen. Wat er exact moet gebeuren op weg naar de veiling is nog niet uitgestippeld door de raad. De regering kan nog niet overgaan tot het betalen van de schulden, omdat er nog geen duidelijkheid is over de hoogte van de schulden. Er zijn hele hoge bedragen genoemd, die allemaal onderzoek vereisen. Technisch, financieel en juridisch moet er nog wat onderzoek worden verricht. De regering zou Manglie willen uitbetalen, echter weet zij niet exact wat er betaald moet worden. Dat moet nog vastgesteld worden.

Virginia Djemesi

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,11-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics