Nickerie.Net, dinsdag 12 september 2006


Herdenking Wereld Suďcide Preventiedag:
'Zonder spirituele bewustzijn geen oplossing voor suďcideprobleem'

Paramaribo -  Op zondag 10 september werd de Wereld Suďcide Preventiedag herdacht. Op die dag is wereldwijd speciale aandacht gevraagd voor het zelfmoordprobleem. Wereldwijd sterven er jaarlijks een miljoen mensen door zelfdoding. Bewustwording van de ernst van het probleem is noodzakelijk. Ook in Suriname worden wij geconfronteerd met dit probleem. De laatste jaren is er een schrikbarende toename van het aantal zelfdodinggevallen. In het rijstdistrict Nickerie kunnen wij zelfs spreken van een crisissituatie. De Unie van Surinaamse Vrouwen, onder voorzitterschap van drs. Asha Mungra, had speciaal i.v.m de Wereld Suďcide Preventiedag een lezing en discussieavond georganiseerd in het Bedevaartsoord Weg naar Zee.

Gastspreker was Swami Raghvanand Parivrajak, een wereldberoemde leider van de Brahma Rishi Mission. De boodschap van de Swami was luid en duidelijk: ‘Zolang er geen spirituele bewustzijn is onder de mensen, zal er nimmer een eind komen aan het suďcideprobleem. Om dit ernstig probleem het hoofd te kunnen bieden, zal helemaal aan het begin begonnen moeten worden.’ Zo moet er volgens deze geestelijke leider het vak Morele – en/of Spirituele bewustzijn verzorgd worden op onze scholen. ‘Ons huidig onderwijssysteem wakkert enkel materiële bewustzijn aan. Het morele – en/of spirituele bewustzijn wordt geheel verwaarloosd. Zo haalde de Swami aan dat er helemaal geen aandacht wordt besteed aan de basisprincipes: wie ben ik, wat ben ik. ‘Zolang een individu niet bewust is van zichzelf zal hij/zij nimmer goede keuzes kunnen maken.

Foto: Unie van Surinaamse Vrouwen – voorzitter drs. Asha Mungra, Swami Raghvanand Parivrajak en enkele andere personen te Bedevaartsoord Weg naar Zee.

Geen keuzes hoe zijn/haar leven in te delen en of welke politieke leiders te kiezen.’ Dit laatste is eveneens van eminent belang omdat elke regering oog en oor moet hebben voor de problemen van haar volk. Dit is volgens de geestelijke leider niet het geval bij onze politieke leiders. Die menen het slechts met het volk wanneer de verkiezingen naderen. Swami Raghvanand is ook zeer verbolgen over het feit dat deze regering het suďcideprobleem in Suriname niet onderkent. Drs. Asha Mungra gaf aan de hand van cijfermateriaal een beeld van het aantal pogingen tot zelfmoord en het aantal zelfmoorden in Suriname en m.n in het rijstdistrict Nickerie, over de periode van 2000 tot heden. Het Korps Politie Suriname (KPS) meldt dat in het eerste kwartaal van dit jaar 14 personen zelfmoord hebben gepleegd, terwijl in dezelfde periode 31 personen een poging daartoe hadden gedaan.

 Dit aantal kunnen we met een factor 5 vermenigvuldigen omdat niet alle pogingen aangemeld worden bij de politie. De USV – voorzitter deed ook een speciale oproep aan alle ouders en verzorgers om alert te zijn en te letten op de signalen die hun kinderen geven. Ook drukte zij alle ouders en verzorgers op het hart om zoveel mogelijk te communiceren met hun kinderen. ‘Recentelijk hoorde ik iemand zeggen: Kinderen van tegenwoordig zijn moeilijk. Ik deel deze mening niet. Kinderen van tegenwoordig hebben het moeilijk,’ aldus Mungra. Ze sprak tenslotte de hoop uit dat onze beleidsmakers dit suďcideprobleem erkennen en zo spoedig mogelijk een gericht beleid voeren zodat een ieder in dit land tenminste een normaal bestaan met toekomstperspectieven tegemoet kan zien.

Widjai Ganesh


 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,12-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics