Nickerie.Net, dinsdag 12 september 2006


Rijstboeren bezorgd over onduidelijkheid opkoopprijs

NIEUW-NICKERIE - Volgens ochtendblad de Ware Tijd Rijstboeren zijn bezorgd, omdat er onduidelijkheid bestaat over de opkoopprijs van natte padie bij de najaarsoogst 2006. “De oogst is reeds aangevangen, maar de prijs is nog niet duidelijk. De prijs van 8 US dollar per baal natte padie die nu wordt voorgesteld, is ook niet toereikend voor de kosten”, zeg landbouwer Karambali Nageswar. Volgens zijn berekening bedragen de totale kosten per ingezaaide hectare ongeveer 1.303,25 Surinaamse dollar. Opgeteld met 16 procent bankrente wordt dat 1.511,77 Surinaamse dollar.

Met een gemiddelde opbrengst van 50 balen per hectare verdient een boer niet meer dan 1.120 Surinaamse dollar per hectare. Het betekent dat de producent een verlies zal lijden van 391,77 Surinaamse dollar per hectare. “Wat zich nu afspeelt is vernietigend voor de totale rijstbouw in Suriname, omdat vele boeren een slechte lijn, namelijk Adron 125, hebben ingezaaid”, zegt Nageswar. Momenteel wordt deze lijn geteisterd door een schimmelziekte en een boorderplaag, waardoor de opbrengsten veel lager zijn dan die van boeren die andere rassen hebben ingezaaid. De ziekte komt veel voor op Uitbreiding Groot Henarpolder I en II. Elders in Nickerie hebben boeren zeer goede resultaten geboekt met Adron 125. Zonder veel inzet zijn er opbrengsten van zeven ton per hectare zijn gehaald. Het probleem van Henarpolder blijkt vooral gelegen te zijn in onregelmatige toediening van water o.a. door slecht geëgaliseerde percelen - waardoor het gewas aan resitentie heeft moeten inboeten.

Nageswar is niet te spreken over de bewering van de overheid dat de rijstsector geliberaliseerd is. Volgens hem is het dezelfde overheid die nog steeds gelden ontvangt van de rijstexporten en uit invoerrechten op import van landbouw gerelateerde artikelen. “Als wij daadwerkelijk over liberalisatie praten, dienen in deze door de overheid zaken geordend en georganiseerd te worden.

Er zijn heel wat zaken die door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij zijn aangepakt, zonder dat er noemenswaardige veranderingen te bespeuren zijn in de rijstsector. Vandaag zitten wij in de problemen en het is nu zaak dat de overheid de rijstproducenten een helpende hand biedt”, aldus Nageswar.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,12-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics