Nickerie.Net, dinsdag 12 september 2006


VN-resolutie diabetes in de maak

Wereldwijd zijn er 230 miljoen mensen die lijden aan een vorm van diabetes. Dat aantal zal volgens schattingen in 20 jaar tijd oplopen tot bijna 360 miljoen. Jaarlijks sterven evenveel mensen aan (de gevolgen van) deze ziekte als aan hiv/aids. Voor de inmiddels 19- jarige Amerikaanse Clare Rosenfeld, zelf patiënt, was dat weinig bekende gegeven aanleiding de Internationale Diabetes Federatie (IDF) drie jaar geleden te vragen of het geen tijd werd te gaan lobbyen voor een VN-resolutie over diabetes.

Dat proces is in gang gezet, met Bangladesh als de officiële sponsor van de resolutie. Natuurlijk lossen woorden op zich weinig op, aldus IDF-voorzitter Martin Silink deze week op een Europees diabetescongres in Kopenhagen, maar het doel is om de bewustwording te vergroten. Pas dan kunnen er immers de nodige maatregelen worden genomen. De Nederlandse kinderarts-diabetoloog Henk Jan Aanstoot neemt deel aan de werkgroep die zich buigt over het gedeelte dat met kinderen en jong volwassenen te maken heeft. De bedoeling is dat de resolutie volgend jaar op 14 november (Wereld Diabetes Dag) wordt aangenomen.

Meer informatie op: www.unitefordiabetes.org


Diabetenzorg - Nederland

Meer zorg nodig voor kind met diabetes

Nicole Lucas

Nederland - Steeds meer kinderen en jongeren lijden aan diabetes, een chronische ziekte die langdurige zorg vereist. In Rotterdam komt volgende maand een zelfstandig behandelcentrum voor deze jonge patiënten. Precieze cijfers over het aantal kinderen en jongeren in Nederland dat diabetes heeft, ontbreken. „De registratie is slecht”, oordeelt Henk Jan Aanstoot, kinderarts en diabetoloog. Algemeen wordt er vanuit gegaan dat in Nederland zeker 5000 kinderen tot 15 jaar de ziekte hebben. Wél duidelijk is dat steeds meer jonge mensen diabetes hebben, in beide varianten.

Diabetes type 2, dat samenhangt met overgewicht en meestal aangeduid wordt als ouderdomssuiker, komt inmiddels op steeds jongere leeftijd voor. Aanstoot: „Dit type zag je tot voor kort onder jongeren amper. Maar doordat ook kinderen steeds vaker te dik zijn, is het niet meer zo uitzonderlijk.”

Het aantal kinderen met type 1, waar erfelijke vatbaarheid een rol speelt, neemt ook toe. Aanstoot: „Er is al geruime tijd sprake van een stabiele stijging van 3 procent per j a a r. ” Collega Henk Veeze: „Een echt goede verklaring hebben we daar niet voor. Omgevingsfactoren lijken een hoofdrol te spelen. Blijkbaar zijn we anders gaan leven. Je ziet hetzelfde bij allergieën, die komen ook steeds meer voor”.

Je kunt niet genezen van diabetes, wel zijn er methoden om de aandoening onder controle te houden. Bij kinderen en jongeren is suikerziekte –een vergissing van de afweer zoals Veeze het noemt– inmiddels een van de meest voorkomende chronische ziekten. „Het vereist een langlopend behandelplan”, aldus de twee artsen van het IJssellandziekenhuis in Capelle. „Een ziekenhuis is daarop niet ingesteld. Dat is er vooral voor de quick-f ix, een nieuwe heup en hup naar huis. Bovendien krijgen ziekenhuizen vaak maar enkele tientallen kinderen te behandelen. Dan is het moeilijk kennis te verwerven en behandelingen te verbeteren.”

Daarom beginnen de artsen onder de naam Diabeter een eigen zelfstandig behandelcentrum in Rotterdam, dat zich specifiek gaat richten op jongeren. Het bijzondere van het centrum zit onder meer in de continue bereikbaarheid. Veeze: „Ouders en jongeren kunnen ons 24 uur per dag aan de lijn krijgen voor zaken die snel een oplossing behoeven. Zo kunnen we al vroeg bijsturen en grotere problemen voorkomen.”

Bij Diabeter komt ook een psycholoog in dienst. Aanstoot: „Met diabetes valt te leven, maar het blijft een complexe ziekte, met soms veel gedoe. Je moet er altijd rekening mee houden. Jezelf meerdere malen per dag moeten prikken is niet niks.

Kinderen worden soms gepest. Suikerjunk of speldenkussen wordt er dan geroepen.” Uit onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de jonge patiënten te maken krijgt met ernstige psychosomatische klachten. Maar, stelt Aanstoot gerust: „Met juiste en tijdige behandeling zijn ook die grotendeels te voorkomen.”

Feit is echter, aldus de artsen, dat hoe eerder diabetes zich manifesteert, hoe groter de kans op complicaties is. Veeze: „Oog- en nierafwijkingen, hart- en vaatziekten.” Er blijft daarom continu onderzoek nodig naar deze onderschatte ziekte.

Aanstoot: „We willen in het nieuwe centrum zo’n 600 patiënten per jaar behandelen. Dat stelt ons ook in staat veel gegevens te verzamelen die bij kunnen dragen aan een betere behandeling.”

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Trouw

,12-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics