Nickerie.Net, woensdag 13 september 2006


Zelfmoordaantallen in Suriname schrikbarend hoog

Annelot Huijgen

Paramaribo - "We hebben geprobeerd zondag op de Wereld Suïcide Preventiedag aandacht te krijgen voor wat gerust een maatschappelijke crisis genoemd mag worden in Suriname. In vergelijking met het wereldgemiddelde plegen hier schrikbarend veel mensen zelfmoord en dat aantal neemt steeds toe!" zegt Asha Mungra, arts en voorzitster van de Unie van Surinaamse Vrouwen. . De lezing over zelfdoding van zondagavond, waarbij de Swami Raghvanand aanwezig was om vragen te beantwoorden, is door de regering niet opgemerkt.

Sinds vorig jaar is Mungra bezig de overheid de ernst van het probleem duidelijk te maken. "Maar het probleem wordt niet herkend en niet onderkend, waardoor een snelle en structurele oplossing uitblijft." De cijfers spreken echter voor zich. Vorig jaar hebben maar liefst 466 personen geprobeerd hun leven te beëindigen. In het district Nickerie kan gesproken worden van een crisissituatie; in 2005 vonden 106 pogingen plaats. Vanaf het begin van het jaar zijn er in dit district al ongeveer 66 pogingen geregistreerd en in 16 gevallen zijn deze pogingen ook gelukt. Voor het eerste kwartaal van 2006 zijn bij het Korps Politie Suriname landelijk 31 pogingen geregistreerd. Echter niet alle pogingen worden bij de politie gemeld en er wordt dan ook vanuit gegaan dat het geregistreerde aantal met vijf vermenigvuldigd moet worden.

"Als we het zelfdodingscijfer als een graadmeter van de geestelijke gesteldheid van de bevolking zien dan is het ernstig hiermee gesteld, " legt Asha Mungra uit. Volgens de sociaal econoom R. Badloe, die in 2004 onderzoek heeft gedaan naar suïcide en suïcidepogingen in Nickerie, is armoede één van de belangrijkste oorzaken. "Als iemand werkloos wordt, zoals dat na de sluiting van Surland in 2001 met velen is gebeurd, raakt deze persoon langzamerhand geïsoleerd van de samenleving. Geen geld, geen status, men komt in een cirkel terecht en zelfdoding is voor velen dan de enige oplossing," zegt Mungra.

Zorgwekkend is dat ook steeds meer jongeren het leven te zwaar vinden en de hand aan zichzelf slaan. Als dat een eerste keer niet lukt, komt er vaak een tweede poging omdat een "adequate begeleiding van het slachtoffer en de nabestaanden gewoonweg ontbreekt," meent Mungra. In Nickerie is men inmiddels begonnen met het opleiden van begeleiders, maar in Paramaribo is van een hulporganisatie of minstens een hulplijn nog geen sprake. "Vorig jaar is er een commissie ingesteld, maar het resultaat laat nog op zich wachten," laat Mungra weten Op het bedrijfsleven doet zij het beroep de werknemers niet slechts als ‘productiemiddel’ te zien maar ook het sociale aspect in ogenschouw te nemen.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,13-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics