Nickerie.Net, donderdag 14 september 2006


OW Nickerie pakt delen van infrastructuur aan

Nickerie -  De leiding van OW, sectie Nickerie, heeft niets aan het toeval overgelaten om delen van de infrastructuur van Nickerie goed begaanbaar te maken. Zo is het looppad annex de Emmastraat in het centrum van dit district dat zich al heel lang in deplorabele staat bevond hersteld. Derhalve kunnen de voetgangers nu zonder te aarzelen veilig gebruik maken van het pad. Openbare Werken is verder bezig om de bijkans 4.6 km lange Savannaweg die onbegaanbaar en dichtbegroeid is, te ontbossen.

Foto: Het looppad annex de Emmastraat dat recentelijk door arbeiders van OW is hersteld.

Vervolgens zal deze ook worden geŽgaliseerd. Door deze actie kunnen de landbouwers in dit gebied nu makkelijker hun activiteiten ontplooien. Vanuit de leiding van OW is aan DBS medegedeeld dat de kleiweg die leidt naar de Nannipolder, de Brutoverkaveling waar landbouwers nu bezig zijn met de padi- oogst, ook een onderhoudsbeurt krijgen. Voorts wordt de loosleiding, die evenwijdig loopt met Zeedijk, over een afstand van ongeveer 10 km nu ook opgeschoond en uitgediept met een dragline.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,14-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics