Nickerie.Net, donderdag 14 september 2006


Suriname op schema versterking rijstsector

Ivan Cairo

Paramaribo - Landbouwminister Kermechend Raghoebarsing gelooft dat in 2009 het project om de rijstsector te versterken rond 2008 afgerond wordt. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie die een investeringspot voor Suriname en Guyana heeft gereserveerd. Reeds is een aanbesteding gehouden voor rehabilitatie van de infrastructuur die valt onder beheer van het Multipurpose Corantijn Project (MCP).

Ook zijn reeds drie buitenlandse consultants gearriveerd die technische assistentie verlenen aan padieboeren. Onder meer worden richtlijnen en adviezen gegeven aan de verwerkingsindustrie en wordt een financieringsfaciliteit voor de rijstsector voorbereid. Verder zullen 150 boeren drie seizoenen lang getraind worden in bedriijfsmanagement en technische aangelegenheden. Wat betreft de financieringsfaciliteit loopt Suriname vooruit op Guyana, weet Raghoebarsing.

In de verwerkingssector heeft Suriname een overcapaciteit en een tekort aan opslagfaciliteiten. De afgelopen jaren is dat problemen minder gaan spelen, omdat vanaf midden jaren tachtig de rijstproductie is gedaald. De bewindsman zegt op vragen van dWT, dat de door de EU beschikbaar gestelde 9.3 miljoen euro nog niet volledig is besteed maar al wordt aangesproken. Hij zegt verder, dat met deze middelen een deel van de kanalen en sluizen die valt onder het beheer van het MCP gefinancierd zal worden.

Alle overige rehabilitatie van de infrastructuur zal uit de landsbegroting of met andere middelen betaald worden. Het EU-project is eind jaren negentig geļnitieerd, waarbij de voorbereiding nog traag op gang is gekomen. De regionale afstemming liep niet altijd even synchroon. Het termijn om het project uit te voeren, vindt de LVV-minister wel krap, maar met de uitvoering is Suriname wel op schema.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,14-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics