Nickerie.Net, maandag 18 september 2006


Padieboeren dreigen met brandstichting rijstarealen - willen acceptabele padieprijs

Nickerie -  Terwijl de padieoogst in Nickerie reeds is aangevangen, zitten de boeren nog met de handen in het haar omdat zij geen zekerheid hebben welke padieprijs weer zal worden vastgesteld door de regering. SPBA - woordvoerder Harrinandan Oemraw verklaarde tegenover DBS dat de boeren nog even wachten  voor het ondernemen van acties. Hij heeft verder gewaarschuwd dat nu de padieboeren die zich in het nauw gedreven voelen en door de regering behandeld worden als stiefzonen, er overwogen wordt om bij het uitblijven van een acceptabele padieprijs de rijstarealen voor een overgrote deel in brand te steken. In de oostelijke polders is naar zeggen van Oemraw 40% van de oogst verloren gegaan, terwijl in de westelijke polders 25% van de oogst te niet is gegaan vanwege de schimmelziekte, waarover LVV nog steeds geen rapportage kan uitbrengen en geen woord erover rept.

Foto 1: Geoogste padie wordt door een arbeider op een perceel te
Krappahoeklaan in gereedheid gebracht voor transport naar de molenaar die het verder zal verwerken tot eindproduct.

Voor wat betreft de middenstand, zei Oemraw dat daar nauwelijks was ingezaaid. Bijkans 1600 ha staat daar blank vanwege een ernstig gebrek aan goed irrigatiewater. Behalve dat de boeren plannen om hun padie in de fik te steken, haalde Oemraw ook aan dat de inzaai dit seizoen ook drastisch zal afnemen. Men zal meer voor eigen consumptie gaan planten. Dit zal resulteren dat de lokale markt zal schreeuwen naar rijst en dat de export ook in de gevarenzone zal komen te verkeren. De SPBA die in nauw contact staat met padieboeren van het buurland Guyana, is van mening dat de boeren daar van de regering een betere prijs krijgen voor hun product, terwijl de regering steeds moordend werkt op de padieboeren. Hij doet andermaal een beroep op de regering om snel aan tafel te gaan zitten en te kijken wat er verder zal gebeuren met de landbouwsector. ‘Als Venetiaan en Sardjoe willen wachten totdat de totale sector blank staat, dan mag dat ook,’ zei Oemraw zeer geďrriteerd. Het vorig seizoen schommelde de padieprijs tussen SRD 26 en SRD 27.

Foto 2 : Een combine bezig met het oogsten van padie te Nickerie. Dit gebeurt naar gelang de weersomstandigheden tot zonsondergang.

Nu wordt er gesproken over een opkoopprijs van SRD 23,50 wat helemaal niet door de beugel kan. De SPBA- topper heeft kenbaar gemaakt dat zij minimaal een prijs van 10 US$ willen voor hun product en niet minder. De stiefzonen, zoals de boeren zich nu noemen, zitten nog te wachten op reacties van o.a. President R.Venetiaan, Vice-President R. Sardjoe, ROGB-Minister M.Jong Tjien Fa en LVV - Minister S.Raghoebarsing. Zij hebben namelijk op 30 augustus een petitie ingediend over de ontsluitingskosten. Anderzijds hebben padietransporteurs en combinehouders ook geklaagd waarom zij niet in aanmerking komen voor restitutie van diesel, omdat zij ook deel uitmaken van het geheel.

Padieboeren dreigen met brandstichting
Willen acceptabele padieprijs

Geplaatst: 15/09/2006

Paramaribo -  Terwijl de padieoogst in Nickerie reeds is aangevangen, zitten de boeren nog met de handen in het haar omdat zij geen zekerheid hebben welke padieprijs weer zal worden vastgesteld door de regering. SPBA - woordvoerder Harrinandan Oemraw verklaarde tegenover DBS dat de boeren nog even wachten  voor het ondernemen van acties. Hij heeft verder gewaarschuwd dat nu de padieboeren die zich in het nauw gedreven voelen en door de regering behandeld worden als stiefzonen, er overwogen wordt om bij het uitblijven van een acceptabele padieprijs de rijstarealen voor een overgrote deel in brand te steken. In de oostelijke polders is naar zeggen van Oemraw 40% van de oogst verloren gegaan, terwijl in de westelijke polders 25% van de oogst te niet is gegaan vanwege de schimmelziekte, waarover LVV nog steeds geen rapportage kan uitbrengen en geen woord erover rept.

Foto 1: Geoogste padie wordt door een arbeider op een perceel te
Krappahoeklaan in gereedheid gebracht voor transport naar de molenaar die het verder zal verwerken tot eindproduct.

Voor wat betreft de middenstand, zei Oemraw dat daar nauwelijks was ingezaaid. Bijkans 1600 ha staat daar blank vanwege een ernstig gebrek aan goed irrigatiewater. Behalve dat de boeren plannen om hun padie in de fik te steken, haalde Oemraw ook aan dat de inzaai dit seizoen ook drastisch zal afnemen. Men zal meer voor eigen consumptie gaan planten. Dit zal resulteren dat de lokale markt zal schreeuwen naar rijst en dat de export ook in de gevarenzone zal komen te verkeren. De SPBA die in nauw contact staat met padieboeren van het buurland Guyana, is van mening dat de boeren daar van de regering een betere prijs krijgen voor hun product, terwijl de regering steeds moordend werkt op de padieboeren. Hij doet andermaal een beroep op de regering om snel aan tafel te gaan zitten en te kijken wat er verder zal gebeuren met de landbouwsector. ‘Als Venetiaan en Sardjoe willen wachten totdat de totale sector blank staat, dan mag dat ook,’ zei Oemraw zeer geďrriteerd. Het vorig seizoen schommelde de padieprijs tussen SRD 26 en SRD 27.

Foto 2 : Een combine bezig met het oogsten van padie te Nickerie. Dit gebeurt naar gelang de weersomstandigheden tot zonsondergang.

Nu wordt er gesproken over een opkoopprijs van SRD 23,50 wat helemaal niet door de beugel kan. De SPBA- topper heeft kenbaar gemaakt dat zij minimaal een prijs van 10 US$ willen voor hun product en niet minder. De stiefzonen, zoals de boeren zich nu noemen, zitten nog te wachten op reacties van o.a. President R.Venetiaan, Vice-President R. Sardjoe, ROGB-Minister M.Jong Tjien Fa en LVV - Minister S.Raghoebarsing. Zij hebben namelijk op 30 augustus een petitie ingediend over de ontsluitingskosten. Anderzijds hebben padietransporteurs en combinehouders ook geklaagd waarom zij niet in aanmerking komen voor restitutie van diesel, omdat zij ook deel uitmaken van het geheel.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,15-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics