Nickerie.Net, maandag 18 september 2006


Opinie:

Hindoestanen moeten hun plaats weer opeisen?

 

Paramaribo - Sommige personen blijven bepaalde stokpaardjes berijden. Zo was het vrijdag weer zover. Een discussieavond over de sociaal - economische maatschappelijke en politieke toekomst van de hindoestaanse Surinamers. Het lijkt alsof men het verschil tussen ‘hindostaanse’ en ‘hindoestaanse’ Surinamer onvoldoende kent. De hindostaanse groep is namelijk veel groter. Maar, kennelijk doelen de organisatoren op de hindoe’s. Dit thema moet wel goed worden voorbereid, naar ons gevoel met een wetenschappelijk kransje. Het is op zich een waardevolle onderzoeksvraagstelling. Maar dan moet deze omgezet worden in een daadwerkelijk onderzoek en over de resultaten kun je praten en aanbevelingen doen over interventies die zaken moeten corrigeren.

 Het zou heel erg gesteld zijn met de positie van de hindoestaanse Surinamers? Overdrijft men dit niet? Men geeft een waardeoordeel en uit een bepaald gevoel van onbehagen en brengt een soort van mythe de samenleving in. En wij hebben al zoveel mythen in onze samenleving. Overigens vinden wij dat wij in een democratische samenleving wonen en leven en is men vrij om te discussiëren over allerlei onderwerpen, zonder dat dit etnische verdeeldheid te weeg brengt. De hindoestaanse gemeenschap is in een winterslaap en moet daaruit ontwaken, wordt gezegd. Letten wij op de organisatoren van de discussieavond dan weten wij hoe vaak deze persoonlijkheden de plank misslaan met hun nogal emotioneel getinte uitspraken.

Toegegeven, in verschillende delen van het land waar deze doelgroep Surinamers woont en vooral de situatie in de districten Nickerie, Saramacca, Wanica, Commewijne en delen van Paramaribo is het armoedevraagstuk erg groot. De agrarische sector is vreselijk achteruitgegaan en veel jongeren zijn niet langer geďnteresseerd in een loopbaan in de agro-industrie. Dat zie je terug in het aantal jongeren dat kiest om gewoon ambtenaar te worden. Volgens ons valt het reuze mee met de sociaal-economische positie van de hindoestanen. Deze groep Surinamers heeft zich na een emancipatorische periode nu verder ontwikkeld tot de grootste bevolkinggroep met heel veel deskundigheid, verdiencapaciteit en spaarzaamheid. Zij heeft een goede toekomst.

 Men zal wel moeten kiezen voor de juiste politieke leiders. Tot nu toe houdt men deze doelgroep politiek bewust verdeeld. En tegelijk is de hindostaanse groep de meest politiek bewuste groep als het gaat om hun politieke oriëntatie, verdeeld over een veelheid van verschillende politieke partijen. Binnen de hindostaanse groep speelt de religie een belangrijke rol. Wij kennen ook de verschillende stromingen binnen de religie en vaak misbruiken de vertegenwoordigers die om politieke munt uit te slaan. Alvorens anderen de schuld te geven voor achterstanden, niet betrokken raken en je plaats weer opeisen, moeten wij ook leren letten op de gedragingen binnen de eigen groep. Er is geen eenheid en de persoonlijke belangen zitten steeds op de voorgrond. Waar in het verleden deze doelgroep een krachtige eenheid vormde, vrij vroeg vanuit de landbouw en het gezin en de familie lopen de zaken thans anders.

 Door de tijd heen is de saamhorigheid eruit gegaan en door vertrek van velen uit deze groep naar Nederland zijn relaties zeer gecompliceerd. Wij kennen nu transmigratiefamilies tussen Suriname, Nederland en ook andere landen. Het opleidingsniveau van de gemiddelde hindostaan is flink toegenomen, ook binnen deze groep is de ontwikkeling van vrouwen stevig in opmars. Steeds minder krijgen religie en politiek grip op de zaak en steeds is men in staat zich individueler op te stellen. Dat merken ook de politieke leiders, voor zover zij zich nog leiders mogen noemen.

De mondigheid, hun toegenomen deskundigheid en het gemis van openheid van communicatie maakt dat vele hindostanen zich keren tegen hun politieke leiders. Ook velen voelen zich meer betrokken bij het nationaal gebeuren en dat is de ontwikkeling van het land. Men zal in de toekomst steeds meer kiezen voor politieke partijen met een nationale signatuur. Dat is op zich een goede zaak, Suriname heeft een andere grondslag nodig voor politieke partijen dan steeds het etnisch overheersende. Het gaat slechts weinigen lukken om te blijven beuken op de eigen sentimentele ingekleurde uitspraken om de achterban te binden.

 Hoewel er altijd een harde kern zal blijven, die zich zal laten lenen om het ‘ongenoegen’ te mobiliseren. Op de VHP heeft landelijk slecht 20% van de hindostanen in Suriname bij de laatste verkiezing gestemd. Door de jaren heen heeft deze partij haar positie verspeeld omdat men heeft gemerkt wat list, bedrog, corruptie, favoritisme en verdeeldheid met de achterban kan doen. Maar, ook de 6 tot 9 andere politieke partijen die voortkwamen uit het spoor van de VHP, hebben onvoldoende een vuist kunnen maken om een homogene achterban te maken. Kortom wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van de discussieavond want er is flink wat werk aan de winkel.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,18-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics