Nickerie.Net, maandag 18 september 2006


VN-rapport over migratie wijst uit:

Meer dan de helft hoog geschoolde krachten trekt weg

Paramaribo -  Het rapport van de Verenigde Naties, (VN), over de internationale migratie en ontwikkeling is op dinsdag 12 september officieel uitgegeven door de afdeling Populatie van de VN. Dit rapport geeft onder meer aan dat 60% van de hoog geschoolde krachten van landen als Suriname, Guyana, Haďti, Jamaica, Trinidad and Tobago en Fiji in de periode tot en met augustus 2006 is weggetrokken. Dit is het hoogste percentage op de ranglijst voor de migratie. In de landen als Angola, Burundi, Ghana, Kenia, Mauritius en Mozambique is het percentage vastgesteld tussen de 35% en 55%.

De migranten trekken volgens de VN naar de westerse geďndustrialiseerde landen. Haina Zlotnik, hoofd van de afdeling Populatie van de VN, heeft aangegeven dat de migranten vaker op zoek zijn naar een beter leven in beter gesitueerde landen. Volgens Zlotnik wordt er dus gekeken naar een land met een lage bevolkingsgroei en een goede economische situatie. Zij gaf aan dat het vaak genoeg voor ontwikkelingslanden normaal is dat haar bevolking migreert. In 2005 heeft Europa ruim 34% migranten gevestigd, Azië 28%, Noord-Amerika ongeveer 23%, terwijl er slechts 9% aan migranten naar Afrika zijn getrokken en 3% naar Latijns-Amerika en het Caribische Gebied. Het lage percentage komt doordat de migranten geen aantrekkingspunt hebben in deze landen.

 De 3% voor Latijns-Amerika en het Caribische Gebied zijn voornamelijk van personen uit de regio zelf. Het onderzoek van 2006 geeft een totaal van 112 miljoen migranten aan. Ook geeft het rapport aan dat ongeveer de helft van de migranten uit vrouwen bestaat, die vooral afkomstig zijn uit ontwikkelingslanden. In 72 landen is het totaal aan migranten gestegen. De Verenigde Staten van Amerika heeft 15 miljoen migranten herborgen en Duitsland en Spanje meer dan 4 miljoen. De VN heeft vanaf 1990 meer dan 35 programma’s ingesteld voor zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden om de status van de migranten te naturaliseren. Deze programma’s hebben tenminste 5.3 miljoen migranten al geneutraliseerd.

In 2000 waren er al 20 miljoen geschoolde krachten in de leeftijdsklasse van 25 jaar, die in de geďndustrialiseerde landen wonen. In 1990 was dat nog maar 12 miljoen. Ook is gebleken dat 6 van de 10 hoog geschoolde migranten, die in de ontwikkelde landen wonen, afkomstig zijn uit ontwikkelingslanden. Aan de andere kant heeft het migreren van personen naar ontwikkelde landen ook haar voordelen. De migranten sturen geld naar familieleden in de ontwikkelingslanden. In totaal is dat gestegen van US$ 102 miljard in 1995 naar US$ 232 miljard in 2005. Volgens het rapport van de VN geeft dit bedrag een boost aan het Bruto Nationaal Product (BNP) van de landen Servië, Montenegro en de Filippijnen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,18-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics