Nickerie.Net, dinsdag 19 september 2006


Weer problemen bij vereniging van veehouders te Nickerie

Nickerie -  Het geschil onder de leden van de Vereniging van Veehouders in Nickerie (VVN) blijkt een slepende kwestie te zijn. Volgens Bramdew Rampadarath, die secretaris is van VVN,heeft een bestuurslid K. G. samen met andere personen te stalweide 2,zeker een zestal runderen die behoren aan de VVN gevangen en gebrandmerkt. Ook zou K.G. zonder toestemming van het dagelijks bestuur twee van de runderen hebben verkocht.

K. G. is volgens Rampadarath op zaterdag 22 juli 2006 afgezet als voorzitter omdat hij zich vaker schuldig zou hebben gemaakt aan runderendiefstal uit de weide dat de VVN toebehoort. In een schrijven aan de Procureur-Genereaal heeft Rampadarath namens het bestuur deze zaken aangehaald. In hun brief aan de PG verzoeken zij de autoriteiten om zo snel mogelijk een politioneel onderzoek tegen K.G. in te stellen wegens diefstal van vee en hem verder strafrechtelijk te vervolgen.

 

Note redactie Nickerie.Net:

In de Suriname en Nederlandse wordt in de media regelmatig de afkorting VVN gebruikt. Echter wordt deze afkorting door meerdere organisaties gebruikt:

 

VVN (Nickerie): Vereniging van Veehouders in Nickerie

VVN (Nickerie en Nederland): Vrienden Van Nickerie

VVN (Nederland): Veilig Verkeer Nederland

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,19-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics