Nickerie.Net, maandag 18 september 2006


Verbetering irrigatie rijstsector in 2008

Paramaribo - De rijstsector in Nickerie kan midden 2008 enige verbetering in de irrigatie van de akkers verwachten. Het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos) heeft vrijdag de herstelwerkzaamheden aan de Wakaypompen internationaal aanbesteed en verwacht in oktober de definitieve contracten te tekenen met bedrijven. Gepland is dat daadwerkelijk eind dit jaar of begin volgend jaar wordt gestart met het werk.

Het zogenoemde Wakay-project wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU) uit het negende Europees Ontwikkelingsfonds. Dit fonds is speciaal opgericht voor de versterking van de rijstsector in de Caribische landen, Hati en de Dominicaanse Republiek. Voor dit project in Suriname heeft de EU 3 miljoen euro vrijgemaakt en voor de supervisie nog eens 400.000 euro. Bedrijven uit de wereld mogen meedingen.

Plos meldt in een persbericht dat er vier contracten worden getekend met de gegadigde. Het gaat om het leveren en installeren van elektro-mechanische werken op het pompstation te Wakay aan de Corantijnrivier en de Kapurikreek. Daarnaast moet het station worden gerehabiliteerd. Het Corantijnkanaal, de E-pand en de South Drain moeten worden opgehaald en schoongemaakt.

Het vierde contract betreft het herstellen van de kunstwerken voor het beheersen van het zwampwater niveau en de afvoerkanalen. De overeenkomsten worden inclusief supervisie uitbesteed. Na de gunning wordt verwacht dat na de start in 2007, het werk maximaal anderhalf jaar in beslag neemt. Suriname kreeg in 2003 ruim 9 miljoen euro beschikbaar van de EU voor redding van de rijstsector.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,18-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics