Nickerie.Net, dinsdag 19 september 2006


Boeren Nickerie verwachten veel van bestuur waterschap

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Rijstboeren verwachten veel van het nieuwe waterschapsbestuur, dat afgelopen zondag gekozen en geïnstalleerd is in de Sawmillkreekpolder in het district Nickerie. "Met de wet in de hand, zal het bestuur veel meer kunnen doen dan de afgelopen jaren", zegt landbouwer Radjkoemar Autar. Hij hoopt dat dit bestuur het beste zal doen om het landbouwgebeuren in dat gebied veel hoger te helpen brengen.

Soesielkoemar Badloe is afgelopen zondag met 93 stemmen gekozen tot voorzitter van het eerste waterschapsbestuur te Sawmillkreekpolder. Zijn tegenkandidaten Keshandew Ramsamoedj en Sardjoepersad Jairam behaalden respectievelijk 60 en 59 stemmen. In totaal zijn er 222 stembiljetten uitgegeven, één stembiljet was ongeldig. Badloe dient sedert 1998 als voorzitter van het waterschapsbestuur Sawmillkreekpolder. In de afgelopen jaren heeft hij de zaak zonder geld toch draaiende kunnen houden. Hij zal zich erop toeleggen het werk in het gebied, ongeveer 720 hectare groot, nu met de wet in de hand beter uit te voeren.

"Met de middelen beschikbaar gesteld door de Europese Unie zal dit bestuur in staat zijn veel meer te kunnen doen voor de belanghebbenden in dat gebied", zegt Badloe. Landbouwers zijn vol lof over de nieuwgekozen voorzitter. Ze zijn van mening dat Badloe in staat is veel voor hen te doen. Zijn tegenkandidaten hopen dat Badloe het werk naar tevredenheid zal uitvoeren. "Wij gaan hem ondersteunen in zijn werk, zodat het project straks een succes genoemd mag worden", zeggen de boeren.

Districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar wil dat het waterschapsbestuur Sawmillkreekpolder het voorbeeld wordt voor goed functionerende, efficiënte en effectieve waterschappen in het hele land. Deze polder is naar zijn zeggen niet zomaar tot een waterschap verheven, maar aan de hand van een aantal criteria uitgekozen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,19-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics