Nickerie.Net, dinsdag 19 september 2006


Uitspraak maritiem geschil Guyana-Suriname eerste kwartaal 2007

Ivan Cairo

Paramaribo - Het arbitragecollege voor maritieme geschillen van de Verenigde Naties doet op zijn vroegst begin 2007 uitspraak in het dispuut tussen Guyana en Suriname. “Wanneer het arbitragecollege op grond van het Zeerechtverdrag uitspraak doet in het maritiem grensdispuut tussen Suriname en Guyana zal, indien de recente uitspraak in het maritieme geschil tussen Barbados en Trinidad en Tobago een aanwijzing is, een veelvoud aan factoren in de overwegingen van de beslissing worden betrokken". Dat zegt Hans Lim A Po, co-agent voor Suriname bij de behandeling van deze kwestie. Suriname diende op 1 september zijn schriftelijke dupliek in bij het arbitragecollege, nadat Guyana op 1 maart schriftelijk had gerepliceerd.

Partijen zullen vanaf 7 december in Washington gedurende twee weken hun standpunten mondeling toelichten en verdedigen, waarna het rechtscollege een beslissing zal nemen. De behandeling vindt plaats in het hoofdkwartier van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). In februari 2004 diende Georgetown een claim in op grond van Annex VII van het Zeerechtverdrag om via arbitrage een definitieve grens te trekken in het overlappend zeegebied tussen Guyana en Suriname. De claim kwam nadat het Nationaal Leger in juni 2000 oliemaatschappij CGX belette om op gezag van Guyana oliebooractiviteiten in het betwiste gebied te verrichten.

Lim A Po legt uit dat het dispuut de zogenoemde 'area of overlap' betreft. In dat gebied overlappen de voortzettingen van de kustgebieden van beide landen elkaar in zee. Guyana wil de grenslijn zoveel mogelijk in de richting van het Surinaams grondgebied trekken, terwijl Paramaribo daar juist anders over denkt. Omdat partijen na overleg en onderhandelingsronden geen oplossing hebben gevonden, eiste Guyana kort nadat Barbados een vergelijkbare claim tegen Trinidad en Tobago had ingediend, dat arbiters het geschil op grond van het Internationaal Zeerecht Verdrag zouden beslechten.

Lim A Po zegt dat in het internationaal recht regels en richtlijnen gelden hoe dergelijke geschillen in redelijkheid moeten worden opgelost. Allerlei factoren spelen daarbij een rol, maar vooral de geografie is belangrijk. Zo blijkt uit de recente uitspraak in het geschil tussen Barbados en Trinidad en Tobago. Een salomonsoordeel is uiteindelijk geveld en beide landen claimden de overwinning . Lim A Po verwacht in het eerste kwartaal van 2007 een uitspraak van het arbitrage college. Een oplossing van het geschil zal, zo merkt hij op, de exploitatie van eventuele natuurlijke hulpbronnen in het zeegebied voor de kust van beide landen bevorderen en hopelijk ook samenwerkingsperspectieven tussen beide landen in het zeegebied en elders ten goede komen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,19-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics