Nickerie.Net, dinsdag 19 september 2006


Suriname en VN werken aan nieuw vijfjarenplan

Ivan Cairo

Paramaribo - Suriname en de Verenigde Naties (VN) leggen momenteel de laatste hand aan een nieuw vijfjarenontwikkelingsplan. De wijze waarop regering, maatschappelijke groeperingen, niet-gouvernementele organisaties en andere betrokkenen deelnemen aan het proces, kan als voorbeeld dienen voor andere landen. Was het zo dat het laatste vijfjarenplan niet het gewenste resultaat heeft gehad, met het nieuwe programma verwacht United Nations Development Programme (UNDP)-coördinator Inyang Ebong-Harstrup, wel betere resultaten.

Door het ontbreken van een Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) kon er geen duidelijke richting gegeven worden aan de ontwikkelingsinspanningen vanuit de VN, zegt Ebong-Harstrup. De driedaagse evaluatiesessie, de Common Country Assessment (CCA), vorige week in Torarica was buitengewoon succesvol en Suriname kan als voorbeeld dienen voor andere landen, waar het er minder vlot aan toe gaat.

Tijdens de sessie is onder meer nagegaan welke de meest brandende ontwikkelingsvraagstukken zijn die de komende vijf jaar samen aangepakt kunnen worden. Openbaar bestuur gekoppeld aan decentralisatie, armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs alsook huiselijk geweld en genderongelijkheid voerden daarbij de boventoon. De komende weken zal een raamwerk worden opgezet hoe en via welke strategie en programma's de problemen met medefinanciering opgelost zullen worden. Na goedkeuring door de Verenigde Naties zal de uitvoering van het overeengekomen programma op 1 januari 2008 beginnen.

Volgens Ebong-Harstrup komt er ook een monitoringsysteem om na te gaan in hoeverre de projecten en de uitvoering in lijn zijn met de in het MOP gestelde ontwikkelingsdoelen. Over de financiering maakt ze zich geen zorgen. Voldoende middelen zijn beschikbaar van VN-organisaties, de Europese Unie, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de particuliere sector en andere donoren. De UNDP-vertegenwoordiger vindt wel dat de komende tijd hard gewerkt moet worden aan het actualiseren van ontwikkelingsdata van Suriname. Zonder adequate data is het haast onmogelijk een ontwikkelingsstrategie en armoedebestrijdingsplan uit te zetten.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,19-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics