Nickerie.Net, vrijdag 22 september 2006


Vedisch onderwijs in Nederland maakt trage start

Ingrid Weel

Het vedisch onderwijs krijgt bijna nergens een poot aan de grond. Er zijn bijeenkomsten over ’de revolutionaire onderwijsmethode met meditatie’ die in heel Nederland zou worden geïntroduceerd, maar vooralsnog is alleen in Lelystad een vedische school begonnen. ’Ogen dicht, ogen open.” Met die slogan adverteert Maharishi Vedisch Onderwijs, onder meer in deze krant. Het belooft een revolte in het onderwijs te ontketenen, waarover we meer kunnen vernemen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten door het hele land – gisteren in Eindhoven, vanmiddag in Arnhem. Havo, vwo, hbo en universitair onderwijs, stelt men in het vooruitzicht, allemaal op vedische basis.

Foto: Ashley Deans (r.) en Hein Brik (m.) proberen in Akersloot belangstelling te wekken voor vedische scholen. Daar hoort transcendente meditatie bij de lesstof. FOTO JÖRGEN CARIS,Foto: Ashley Deans (r.) en Hein Brik (m.) proberen in Akersloot belangstelling te wekken voor vedische scholen. Daar hoort transcendente meditatie bij de lesstof. FOTO JÖRGEN CARIS,

Een maand geleden was het door de organisatie verspreide nieuws: ’Er komen dependances in Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden en Lelystad en overal waar vijftien ouderparen bereid zijn hun kinderen op zo’n school te laten gaan’.

Bijna veertig bijeenkomsten later – met doorgaans een matige opkomst – zijn alleen in Lelystad tien kinderen bereid met dit experiment mee te doen. Er is een ’optie op een pand’ waar binnenkort een vedische havo/vwo-school gaat beginnen, meldt de organisatie. Ook in Amsterdam en Roermond zijn er ’aanmeldingen’, maar te weinig om een school te starten.

En dat terwijl je van vedisch onderwijs, waarbij transcendente meditatie (TM) in het lesprogramma is opgenomen, ’intelligenter, stabieler, onafhankelijker en creatiever’ zou worden. De website schetst in felle kleuren hoe slim je van vedisch onderwijs wordt en hoe gelukkig de leerling. De hele wereld knapt ervan op. „Mensen ontwikkelen slechts een deel van hun hersenen. Kinderen kun je middels meditatie leren om de actieve en non-actieve delen samen te laten vloeien.”

Aan het woord is de Amerikaan Ashley Deans, schooldirecteur van de Maharishi School in Iowa (Verenigde Staten), een instelling voor vedisch onderwijs waar één procent van de achttienjarigen aan het eind van hun opleiding consequent bij de beste leerlingen van de VS hoort, beweert hij.

Deans legt tijdens zijn tour in Nederland in talloze zalen en zaaltjes uit waarom vedisch onderwijs zo succesvol is. „Door TM ga je naar het onderbewuste, en dat is de bron van alle kennis.”

Tijdens het mediteren komt het gedeelte van de hersenen dat het lichaam stuurt tot rust, en worden alle andere delen juist actief en maken verbinding met elkaar, waardoor ze beter leren samen te werken, vertelt hij. Als al je hersendelen samenwerken, handel je bewuster en dus beter. Het vermindert stress.

De aanwezige geïnteresseerden in een conferentiezaal in Akersloot knikken bevestigend.

Het onderwijs laat 95 procent van de hersenen ongebruikt, stelt Deans. Omdat geen school dat durft te zeggen en ook de overheid dat niet wil toegeven, start het vedisch onderwijs op particuliere basis.

De school in Lelystad, het Onoverwinlijkheidscollege, kost (de ouders van) de leerlingen jaarlijks 15.000 euro. Maar volgens Deans zie je al na één dag de eerste resultaten.

De onderwijsinspectie kondigde deze week aan de school nauwkeurig te willen gaan volgen.

De onderwijzers en ouders in Akersloot zouden graag iets minder over de theorie van TM willen horen, maar meer willen weten over hoe je het in het onderwijs invoert. „Hoe krijg je de kinderen zo ver dat ze eraan mee willen doen? En wat doe je met de leerling die het moment van meditatie verstoort?”, vraagt een juf. Zij heeft al eens geprobeerd om met haar klas te mediteren, maar dat lukte niet.

Ashley Deans vertelt dat TM wel één op één geleerd moet worden. „Na de theorie moeten kinderen ook eerst een keer afzonderlijk proberen om te transcenderen. Dan worden ze niet afgeleid, en hoeven ze zich ook niet af te vragen of ze het wel goed doen. Ze kunnen zich er zonder schaamte aan overgeven.”

Hein Brik, de man die het vedisch onderwijs in Nederland wil opzetten, heeft nog moeite met het beantwoorden van concrete vragen. Of er op ’zijn’ middelbare school ook toetsen zijn?

Brik kijkt vragend naar Deans. De Amerikaanse Maharishi School heeft die niet, alleen open-boek-tentamens. „Met die testen kijken we of ze de stof hebben begrepen. Van ons hoeven ze niet tot diep in de nacht te leren. Dat geeft alleen maar stress.”

En stress is uit den boze bij TM’ers. Brik: „Transcendente meditatie is een techniek om stress te vermijden.” Alleen mediteren om meer rust te brengen, is trouwens niet voldoende om tot betere prestaties te komen. Het gehele vedische onderwijs moet doordrongen zijn van het leggen van relaties tussen alle bezigheden. De hele didactiek is gerelateerd aan het bewustzijn. „We streven naar een onderwijsmethode waarbij er verband is tussen leren en mediteren, en waarbij je alle verschillende vakken kun zien als een geheel”, legt Brik uit. „Deze opzet maakt soms dat mensen het als een religie of sekte zien, maar dat is het niet. Het is een techniek.”

Tussen de lezingen door nemen de initiatiefnemers van deze nieuwe onderwijsvorm zelf ook tijd voor een moment van bezinning. Desondanks staat Brik de laatste tijd regelmatig onder spanning: want hoe moet het met de paar enthousiaste ouders in Leeuwarden en Rotterdam?

Brik: „We denken na over vervoermogelijkheden naar Lelystad.”

Tienduizenden euro’s hebben de initiatiefnemers en donateurs in de voorlichtingscampagne gestopt.

Brik is ervan overtuigd dat het leidt tot een betere wereld.

Deans aan het eind van zijn presentatie: „Transcendente meditatie is de sleutel tot wereldvrede.” Brik glundert.

www.vedischonderwijs.nl 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Trouw

,22-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics