Nickerie.Net, zondag 24 september 2006


Buurtmanagers werken aan vriendelijk milieu

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Buurtmanagers in Nickerie werken aan een schoon en vriendelijk milieu in het westelijk deel van het land. In de afgelopen twee weken zijn ze ingezet in de gebieden Nieuw-Nickerie, het Nationaal Project en de Mr. J van Pettenpolder. De buurtmanagers zullen samen met de gemeenschap en andere overheidsinstanties milieukwesties aanpakken.

De buurtwachters in Nickerie voeren een actie voor een milieuvriendelijk district. Veel rommel moet worden opgeruimd en bermen en portalen van onkruid worden ontdaan. Door middel van gesprekken worden de NIckerianen milieubewust gemaakt en wordt hun medewerking gevraagd om de actie succesvol te laten verlopen. De buurtwachters in Nickerie voeren een actie voor een milieuvriendelijk district. Veel rommel moet worden opgeruimd en bermen en portalen van onkruid worden ontdaan. Door middel van gesprekken worden de NIckerianen milieubewust gemaakt en wordt hun medewerking gevraagd om de actie succesvol te laten verlopen.

“Wij kunnen het werk niet alleen aan, daarom is de bijdrage van een ieder belangrijk”, zegt Wikram Bhawan, buurtmanager van de Mr. J van Pettenpolder. Volgens hem past dit ook in het kader van zien en gezien worden in het veld. “Wij willen ook de drempelvrees van de burgers naar de politie toe wegnemen, zodat de problemen in de werkgebieden beter aangepakt kunnen worden.

” Het grootste probleem waarmee de bewoners geconfronteerd worden is diefstal gepleegd door merendeels junkies. Andere problemen zijn verstopte lozingen, panden die onbeheerd en onder hoog onkruid staan en vooral de autowrakken die op de percelen of op de bermen staan. Bhawan verwacht binnen niet te lange termijn al verandering in de Mr. J van Pettenpolder.

De gemeenschap is blij met de komst van de buurtmanager. “Nu weten we waar we moeten aankloppen wanneer er problemen zijn. Vooral als het gaat om een gezond milieu, want er zijn heel wat mensen die nog steeds niet weten hoe ze om moeten gaan met hun huisvuil. Ze proberen het overal te dumpen”, zegt buurtbewoner Dwarka.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,23-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics