Nickerie.Net, zondag 24 september 2006


Oplevering jeugdcellenhuis in Nickerie

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Het jeugdcellenhuis op de politiepost te Waledeck, Nickerie is gerenoveerd en zal maandag worden opgeleverd aan de gewestelijke politiecommandant Kenneth Bruining. De ceremoniële overdracht zal plaatsvinden in aanwezigheid van het bestuur van de stichting Welzijns instituut Nickerie (WiN) en een delegatie van de stichting Perspectief uit Den Haag, Nederland. De renovatie is financieel mogelijk gemaakt door een donatie van de stichting Perspectief.

“Dankzij deze donatie werd het mogelijk om de cellen, het toilet, de douche, de luchtplaats en de verlichting op een niveau te brengen dat past in de huidige tijd”, zegt bestuurslid Rob Mooij. Er zullen nog nieuwe tafels, stoelen en speelmateriaal geplaatst worden. Twee jaar geleden schonk Perspectief al twaalf nieuwe bedden en brandwerende matrassen.

In samenwerking met de politie van Nieuw Nickerie is stichting WiN drie jaar geleden gestart om jongeren te begeleiden tijdens hun detentieperiode. Dagelijks bezoeken de leden de jongeren in het cellenhuis. Afhankelijk van hun problemen, stellen de werkers een plan van aanpak op. Huisbezoeken en schoolbezoek zijn een vast onderdeel van de begeleiding. Voor de jongeren die niet meer naar school gaan en geen vast werk hebben, wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld geplaatst worden in het leer/werkproject van de stichting in Nickerie. Het is de bedoeling dat zij met deze begeleiding minder snel opnieuw de fout ingaan.

De stichting geeft in samenwerking met de politie en counterpart Perspectief concrete invulling aan de uitvoering van de rechten van het kind, zoals het recht op speciale zorg bij strafbare feiten. De organisatie in Nickerie zet zich in voor het welzijn van alle Nickerianen en in het bijzonder voor mensen die extra kwetsbaar zijn.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,23-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics