Nickerie.Net, vrijdag 29 september 2006


WiN LEER/WERKPROJECT START BOUWSTENEN PRODUCTIE TE NICKERIE

Nickerie - Het leer/werkproject waarmee Stichting WiN zoín twee en een half jaar geleden mee begon, loopt volgens project manager Soerindrenath Algoe op wieletjes. Het leer/werkproject houdt namelijk in dat vooral met jongeren die o.a. reeds eerder met de justitie in aanraking zijn gekomen met toestemming van hun ouders in dit project worden ingezet. Deze gevoelige jongemannen die dan geen verdere scholing hebben, wordt aangeleerd hoe zij zich verder een weg in de maatschappij kunnen banen door zelf een ondernemer te worden en deze dan voort te zetten in hun verdere leven zonder dat zij enige risico lopen om weer te ontsporen.

Stg. Perspectief vertegenwoordiger Bert van Swol (L) bekijkt de machine
Twee jongemannen van het leerwerkproject bezig met het mengen van cement
Een jongeman demonstreert hoe stenen zonder een persmachine wordt vervaardigd met op de achtergrond de stenenpers machine

Gekoppeld aan de landbouw- en veeteelt activiteiten op een perceelland aan de Ramadhinweg, is niet lang terug door Stichting WiN het verzoek gedaan aan haar counterpart in Nederland de Stichting Perspectief, voor de aanschaf van een elektrische stenenpersmachine voor deze jongens, die van símorgens vroeg tot laat in de middag zwoegen om productie te halen. Gisteren is in het bijzijn van vertegenwoordigers van WiN en Perspectief en de burgervader van Nickerie de stenenpers machine officieel overhandigd. De jongens zijn reeds gestart met de productie van bouwstenen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,28-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics