Nickerie.Net, donderdag 05 oktober 2006


Rechter verleent SML surseance van betaling

Geplaatst: 05/10/2006

Paramaribo -  Bij beschikking van de Kantonrechter in het Derde Kanton van 3 oktober 2006 is aan de Stichting voor de Ontwikkeling van de Machinale Landbouw in Suriname, SML, voorlopige surseance van betaling verleend. De schuldeisers zullen worden opgeroepen om op 28 november voor de rechter te verschijnen teneinde op het verzoekschrift tot het verlenen van definitieve surseance van betaling te worden gehoord. De SML had het verzoek voor het verlenen van surseance van betaling tot de kantonrechter gedaan om te voorkomen dat door gedwongen vereffening kapitaal verloren gaat, maar ook vanuit het belang van alle schuldeisers op voldoening van hun vorderingen, althans op het bieden van het vooruitzicht aan de schuldeisers op een bevredigende oplossing.

De SML zal samen met de door de rechter benoemde bewindvoerder trachten tot een voor alle schuldeisers bevredigende oplossing te komen. De SML doet op de schuldeisers een beroep om hieraan mee te werken. De opgaven verstrekt door de schuldeisers verschillen substantieel met de bedragen zoals die blijken uit de administratie van de SML. Uit het woord surseance blijkt reeds dat het hier gaat om uitstel van betaling. De betalingsverplichtingen van de schuldenaar worden gedurende een bepaalde termijn opgeschort. Dit geldt echter niet voor alle betalingsverplichtingen, maar alleen de verplichting tot voldoening van concurrente schulden, die voor de aanvang van de surseance al bestonden. Gedurende de surseance kan de schuldenaar niet tot betaling van deze schulden worden gedwongen. De SML heeft het voornemen een akkoord aan te bieden aan de schuldeisers ten aanzien van wie de surseance werkt, voorzover geen volledige voldoening van de schulden in het verschiet ligt.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,05-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics