Nickerie.Net, donderdag 05 oktober 2006


VHP Sympathisanten Nederland hekelen houding Bissessur

Geplaatst: 30/09/2006

Paramaribo / Den Haag -  Het bestuur van ‘VHP Sympathisanten Nederland, (VHP-SN)’ heeft met verbazing kennis genomen van het interview dat de producent van het programma Zorg en Hoop, R. Khemradj op zaterdag 23 september had met de heer T. Bissessur inzake de situatie binnen VHP-SN. In dit interview heeft de heer Bissessur zich wederom gepresenteerd als voorzitter van VHP-SN, terwijl hij in de bestuursvergadering van 29 augustus 2006 gebruik heeft gemaakt van artikel 9 lid 3 van de statuten en de functie van voorzitter heeft neergelegd, hetgeen is vastgelegd in de bekrachtigde notulen van deze vergadering. Hiermede heeft de heer Bissessur andermaal de zaken anders gepresenteerd als ze in werkelijkheid zijn, hetgeen ten zeerste te betreuren is, omdat hij hierdoor onnodig twijfel teweeg brengt omtrent zijn eigen persoon.

Foto: T. Bissesur

De directe aanleiding voor het beleggen van de betreffende bestuursvergadering was de rel die enkele leden hadden ontketend, aangezet door de heer Bissessur, m.b.t. de acceptatie van de kandidaat- ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland Mevr. Mr. U Joella, waardoor de voordracht van de heer Bissessur was afgewezen en de onterechte op non actief stelling van het bestuurslid Iwan Raghoebarsing. Door deze acties is de toekomstige ambassadeur door het slijk gehaald en hebben sommige leden van VHP-SN, aangezet door de heer Bissessur, zich denigrerend uigelaten over het Surinaams volk. VHP-SN heeft hierdoor onnodig reputatieschade opgelopen waardoor het voortbestaan van de vereniging ernstig in geding kwam. Tijdens het interview met Khemraj op zaterdag 23 september heeft Bissessur toegegeven wat reeds eerder door het bestuur was vastgesteld nl. dat hij de intellectuele uitvoerder was van deze acties. In de bestuursvergadering van 29 augustus presenteerden vijf van de zeven bestuursleden een correctiebericht, echter weigerden de voorzitter Bissessur en de penningmeester Bhagwanbali hieraan mee te werken.

De vijf andere bestuursleden keurden het persbericht wel goed hetgeen resulteerde in het aftreden van voorzitter Bissessur en penningmeester Bhagwanbali. Van deze vergadering zijn notulen opgemaakt en tijdens een bestuursvergadering op 4 september 2006 gearresteerd. Het bestuur van VHP-SN betreurt de handelingen van de heer Bissessur en maakt bij deze nogmaals bekend dat de heer T. Bissessur vanaf 29 augustus 2006 geen deel meer uitmaakt van het besuur van het VHP-SN bestuur en derhalve niet namens deze handelingen kan en mag plegen. Het bestuur erkent wel dat de heer Bissessur in de afgelopen jaren veel heeft gedaan en betekend voor VHP-SN waarvoor het hem namens de leden zeer erkentelijk is, maar met zijn uitspraken over het bestuur van VHP-SN heeft hij niet alleen de luisteraars verkeerd ingelicht, doch doen blijken dat hij in staat is zichzelf kwaad te doen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,05-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics