Nickerie.Net, donderdag 05 oktober 2006


DC Shankar gaf geen advies voor uitgeven sportveld van Pettenpolder

Ashly Lieveld

NIEUW NICKERIE -  “Wanneer ik geconfronteerd wordt met een situatie van gronduitgifte dan moet duidelijk zijn dat ik daartoe niet de bevoegde instantie ben. Het is niet mijn competentie om grond uit te geven”, aldus district-commissaris Bhagwatpersad Shankar van Nickerie over de kwestie waarbij een sportveld in de van Pettenpolder te Nickerie is uitgegeven aan de stichting Browini, die gelieerd is aan de politieke partij Pertjajah Luhur (PL) van Paul Somohardjo.

Korte Broekveld - Nieuw NickerieShankar die de kwestie een heel netelige noemt, hekelt het feit dat mensen die volgens hem beter moeten weten zaken te bepleiten die niet op waarheid zou berusten. De dc zegt wel gedelegeerd te zijn om adviezen uit te brengen. In de gronduitgifte zaak die nu in opspraak is zouden op lokale zenders in Nickerie uitspraken zijn gedaan door politici dat de dc advies heeft uitgebracht en dat dit advies is opgevolgd om de uitgifte te realiseren. Shankar verwijst naar de bereidverklaring van de uitgifte van het sportveld waarin nergens staat vermeld dat er advies van de dc is gegeven. In de beschikking is vermeld dat slecht advies van Grondinspectie is uitgebracht.

Momenteel staan er twee grote vlaggen van PL  op het sportveld en is reeds een aanvang gemaakt met bouwactiviteiten. Volgens informaties van times is het de bedoeling dat er een gemeenschapscentrum wordt opgezet. Enkele maanden gelend had het assembleelid Rashied Doekhie reeds een waarschuwend geluid laten horen en vice-president Ram Sardjoe, die in het district vertoefde voor de opening van een toilettengroep op een sportveld,  gevraagd ervoor te waken dat sportvelden niet het doelwit mogen zijn van mensen of groepen die het gemunt hebben deze terreinen zich toe te eigenen. Waarschijnlijk werd de waarschuwing van Doekhie niet serieus genoeg genomen ondanks toezegging van de vp er op toe te zien dat zulks niet meer zal plaatsvinden.

Enkele maanden later kwam weer een andere stichting die gelieerd is aan PL in opspraak omtrent een stukje grond aan de Gompertstraat dat aan een school was afgestaan en daarna ook weer een stuk grond aan de Leysweg dat eveneens door een stichting gelieerd aan PL werd toegeëigend.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,05-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics