Nickerie.Net, vrijdag 06 oktober 2006


Geen leermiddelen voor scholengemeenschap Nickerie

Beta Debidien (06/10/2006)

NIEUW-NICKERIE - "De Scholengemeenschap Nieuw-Nickerie is voor dit schooljaar nog steeds niet voorzien van nieuwe leermiddelen, waardoor het tekort ook niet kan worden opgeheven. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling is gevraagd om het materiaal op korte termijn te leveren, zodat wij straks ook een goede start kunnen hebben." Dat zegt Niermalkoemar Badloe, directeur van de scholengemeenschap in Nickerie.

“Wat stoelen en tafels betreft is er geen probleem maar het gaat om verschillende soorten boeken voor vakken als economie, geschiedenis, aardrijkskunde en andere leervakken.” Volgens Badloe is de kweekschool ook met twee lokalen uitgebreid. "Daarvoor hebben wij ook boeken nodig.” Op de kweekschool is er een tekort aan twee pedagogen. Badloe streeft naar een beter resultaat aan het eind van het schooljaar. “We gaan nu strenger optreden tegen studenten die verzuimen en geen huiswerk maken. Dat heeft ook een negatieve invloed gehad op de schoolresultaten." Verder zal de participatie van de ouders in het onderwijsleerproces meer worden gestimuleerd. De ouders zullen aangemoedigd worden om dit jaar te komen tot een oudervereniging.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,06-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics