Nickerie.Net, maandag 09 oktober 2006


Asbest moet weg uit Nickerie en overige districten

Paramaribo -  Onlangs vertoefde John Courtar van het ministerie van ATM met een NIMOS/ATM - delegatie in Nickerie om een start te maken met de inventarisatie van asbest in Nickerie. Voor zij Nickerie aandeden brachten zij ook een bezoek aan Saramacca en Coronie om de situatie aldaar in kaart te brengen. De ATM - expert heeft aangegeven dat er een nationaal plan van aanpak op korte te termijn zal komen om dit probleem professioneel aan te pakken. De verwijdering en het transporteren van asbest moet volgens Courtar strikt volgens de richtlijnen van ATM/NIMOS geschieden, zodat er zich geen problemen voordoen. In de planning ligt om het asbest van Nickerie te vervoeren naar Paramaribo. De delegatie bracht ook een bezoek aan de Openbare School III waar overgrote deel van de dakbedekking nog bestaat uit asbestplaten.

Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder meer Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Het bestaat veelal uit naaldvormige vezels die bij inademing ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Behalve schadelijke effecten, heeft asbest ook enkele nuttige eigenschappen: het is makkelijk te verwerken met andere stoffen, het is goedkoop en hittebestendig. In de buitenlucht zweven ook asbestvezels. Die zijn er zo weinig, dat inademen geen gevaar oplevert. Risico's treden wel op als dergelijk materiaal in slechte staat verkeert of als de vezels niet goed gebonden zijn aan materialen. Ook als asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt, kunnen miljoenen asbestvezels in de lucht komen. Het risico dat iemand ze inademt, is dan erg groot. Er zijn strenge regels opgesteld om dat te voorkomen. Het inademen van asbest kan op termijn stoflongen (asbestose) of longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) veroorzaken. In Nickerie slingeren er nog tal van asbestplaten rond die opgeruimd moeten worden. Wanneer de echte opruiming zal starten is nog niet bekendgemaakt.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,09-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics