Nickerie.Net, dinsdag 10 oktober 2006


‘Harmonisatie regionaal agrarisch beleid nodig'

Fenny Zandgrond, 10/10/2006

NASSAU/PARAMARIBO - De Caribische regio heeft baat bij de harmonisatie van drie agrarische beleidsdocumenten. Dit stelt minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Suriname zal evenwel niet wachten tot de Caribische landen definitief een uniform agrarisch beleid aannemen, maar de regio voorgaan in de ontwikkeling van deze sector.

Vorige week spraken diverse landbouwministers in Nassau, Bahamas, opnieuw over de agrarische richting voor de Cariben. Suriname was echter de grote afwezige op de ministeriële ontmoeting in Radisson Cable Beach Ressort. Raghoebarsing zegt de dienstreizen te selecteren omdat deze “handenvol geld kosten en veel tijd van voorbereiding vergen”. Vorig jaar heeft hij geparticipeerd in een landbouwmeeting en de ervaring is, dat veel technische beleidsmatige informatie wordt gedistribueerd, maar dat de besluitvorming een weinig politiek karakter heeft. Raghoebarsing legt uit dat het Caribisch gebied geconfronteerd wordt met verschillende beleidsplannen.

Deze zijn afkomstig van de mondiale Food and Agriculture Organization, het Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture met mandaat over de Amerika’s en het Jagdeo Initiatief voor Caricom. Noodzakelijk is dat deze plannen worden geharmoniseerd tot een werkbaar document voor de regio. “Het Caribisch Gebied heeft geen behoefte aan drie soorten beleid. Harmoniseren hoeft ook niet moeilijk te zijn. Dat ene beleid maakt het makkelijk zodat iedereen hetzelfde doet.” Het Jagdeo-plan heeft veel raakvlakken met het landbouwsectorplan AnkK 10/09/2006 voor de landbouw? van Suriname.

Ondanks veel topoverleg in de marge van de Council for Trade and Economic Development en vergaderingen van de Heads of State verloopt de onderlinge handel in agrarische producten stroef. Zo ondervindt de export van Surinaamse boter, groente en fruit constant tegenwerking. De Margarine- en Vettenfabriek heeft moeten bewijzen dat haar product volgens internationale kwaliteitsnormen wordt vervaardigd. Het product werd wekenlang op de haven vastgehouden, maar bedierf niet vanwege de uitstekende kwaliteit. Barbados ging niet in op de uitnodiging van Suriname om zich met inspecties bij de groente- en fruitverwerking te overtuigen, maar bleef barričres opwerpen.

Alleen de visserijproducten vinden ingang, omdat de viskeuring die volgens internationale normen plaatsvindt, weinig ruimte laat voor tegenwerking. Raghoebarsing vermoedt dat aan de tegenwerking zware handelsbelangen ten grondslag liggen. Zo hebben hotelketens hun investeerders in niet-Caricomlanden en wordt voedsel van daaruit in bulk geďmporteerd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,10-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics