Nickerie.Net, woensdag 11 oktober 2006


PLOS minister: Sectorale benadering werkt niet

Vernon Texel

Paramaribo - Suriname wil af van de sectorale ontwikkelingshulp met Nederland, omdat de output ver benedenmaats is. Hij werkt vertragend en is een obstakel voor de ontwikkeling van het land. “We hebben het kritisch geanalyseerd en doorgelicht en ik denk dat we ermee ophouden. Het legt geen zoden aan de dijk”, zegt minister Rick van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos).

Dit wordt ook zijn belangrijkste inzet tijdens het vervolgbeleidsoverleg, dat hij volgende maand heeft met zijn Nederlandse collega Agnes van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking. De bewindsvrouw arriveert op 6 november in Paramaribo en zal met Van Ravenswaay onder meer praten over de committering van de verschillende bedragen voor de zes sectoren: landbouw, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, bestuur en milieu. Deze zijn de sectoren waarin de 136 miljoen euro aan pariteitsmiddelen wordt gepompt. Over de besteding van dit bedrag, het laatste restje ontwikkelingshulp uit 1975, is eerder al overeenstemming bereikt. Van Ravenswaay zegt dat in de afgelopen vijf jaren er weinig terecht is gekomen van de nieuwe aanpak. Teveel omslachtige regels, die vertragend werken en veel administratieve rompslomp opleveren. Ook aan de capaciteit van de verschillende ministeries schort er veel. De bewindsman wil nu naar een programmabenadering. “Een samenhang van projecten die leiden tot resultaat. Voor de uitvoering en realisatie is er wel een hogere organisatiegraad nodig.” Volgens de Plos-minister zijn er genoeg internationale rapporten die aantonen dat de sectorale benadering van de ontwikkelingshulp geen groot succes is. De Nederlandse ambassade, die deelverantwoordelijkheid heeft bij de uitvoering, is al op de hoogte van het Surinaamse standpunt gesteld.

De pariteitsmiddelen zijn bestemd voor gedeelde financiering, waarbij Suriname een deel uit eigen besparingen bijdraagt. In oktober 2000 werd overeengekomen een nieuw programma van ontwikkelingssamenwerking uit te werken langs de lijnen van de sectorale benadering. “Als in 2007, ondanks alle inspanningen resultaten ondermaats blijven, stappen wij ervan af”, aldus Van Ravenswaay.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,11-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics