Nickerie.Net - Opinie, donderdag 12 oktober 2006


Opinie:


Compañeros, de Surinaamse gender tijdbom

Lucky Luke mentaliteit

 

door Drs. Ashwin Ramcharan

 

De Surinaamse vrouw zet op dit moment de toon in Suriname. Zij floreert op hele belangrijke functies binnen het bedrijfsleven en ook in de politiek. Op menig ministerie pakt de verhouding man/vrouw in het voordeel van de vrouw uit. Ze zijn sociaal maatschappelijk betrokken en dragen waardig hun verantwoordelijkheid. Dit is voorbeeldig gedrag. Maar wat betekent de opkomende rol van de vrouw voor de Surinaamse samenleving? Ik voorzie een gender probleem. De gender scheefgroei is een tikkende tijdbom onder de Surinaamse samenleving.

Een bezoek aan de Anton de Kom Universiteit maakt duidelijk dat er veel meer vrouwen studeren dan mannen. Ook op andere hogere opleidingen zijn er meer vrouwen dan mannen. Waar zijn de mannen? Simpel, ze rijden taxi of zijn druk bezig zakenman te spelen. De jonge Surinaamse man heeft geen geduld en is niet gedreven offers te brengen die op termijn kunnen renderen. Hij wil zo snel mogelijk geld verdienen en het liefst alles alleen doen, een one-man show. Er is geen sprake van vorming als team speler. Zo wordt hij ook opgevoed, als Lucky Luke, the Lonesome Cowboy. Hij is totaal niet sociaal bewogen, vooral de jongere generatie, en zal zich niet zonder meer inzetten voor vrijwilligers werk.

Vrouwelijke topkwaliteiten

De Surinaamse vrouw heeft geduld. Zij heeft gedurende de opvoeding al vroeg geleerd om initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Zeker als ze uit een groter gezin komt, heeft ze geleerd om in gezinsverband te denken. Zij is dus wel opgevoed als een team speler. Deze kwaliteiten maken haar als werknemer effectiever. Dit zien we daarom ook terug in het bedrijfsleven en bij de ministeries. Hier komt nog een ander aspect om de hoek kijken. Dat er minder mannen worden aangenomen op bepaalde functies heeft namelijk ook te maken met het aanname beleid bij de organisaties. De toppers, vaak mannen, kiezen eenkennig. Dominant als de Surinaamse mannen zijn, een typisch Latino trek, zullen ze veel eerder een vrouw aannemen dan een man. Dit heeft te maken met hun instinctieve voorkeur voor leuk en meegaand vrouwelijk gezelschap in plaats van concurrerende en eigenwijze mannelijke werknemers. Als we hiernaast de eerder genoemde positieve kenmerken van de vrouw als werknemer - initiatiefrijk, verantwoordelijk en team speler- uitzetten, dan is de beslissing genomen. De vrouw is een betere keus.

Wat moet de man dan?

Wat de man nu doet is hosselen, hij hangt de zakenman uit. Zodra ze ook maar een minimale kans zien, beginnen ze een kleine handel of starten een taxi bedrijf. In plaats van op een paard, rijdt Lucky Luke nu in zijn auto rond, op zoek naar de klant die hem miljonair kan maken. Dit terwijl hij had kunnen studeren, een goede vorming had kunnen genieten en op de lange termijn een goede baan had kunnen bemachtigen. Zijn ontwikkeling en vorming blijven achter. Lezen doet hij niet en in goede leerzame gesprekken heeft hij geen trek. Hij drinkt liever of handelt in drugs of hangt doelloos rond met zijn maatjes van dezelfde soort. Hij stompt af en blijft aan de oppervlakte terwijl de vrouw van zijn generatie studeert, doorgaat met haar vorming en zich afzijdig houdt van drugs en drank. Deze scheefgroei in de samenleving is nu al een probleem. Veel vrouwen zoeken hun toevlucht tot mannen uit Nederland en als ze dan toch  trouwen met een ongevormde man,  gaan ze een veel minder plezierig leven tegemoet.

De mogelijke scenario’s

Deze scheefgroei zal in een land als Suriname al snel een sociaal maatschappelijk probleem veroorzaken. Waarom? Omdat het de kwaliteit van de bevolkingsgroei ondermijnt. Er is een tweetal scenario’s mogelijk. Eerste scenario: de gestudeerde vrouw trouwt met de ongestudeerde zakenman in spé. Zij gelooft de stoere verhalen en komt er uiteindelijk achter dat het toch allemaal holle frasen waren met als gevolg dat ze scheiden. Ze wordt dan een alleenstaande, zelfstandige vrouw of moeder want ze kan met haar opleiding voor zichzelf en de kinderen zorgen, terwijl haar ex-man zakenman kan blijven spelen. Tweede scenario, de ontwikkelde man (want die is er ook) die mijdt de gestudeerde vrouw. Hij vindt haar eigenzinnig en moeilijk onder de duim te krijgen is. Dit betekent dat de gestudeerde vrouw dus geen partner kan vinden van haar eigen niveau. Ze kan dan kiezen tussen single blijven of vervallen in het eerste scenario om toch te gaan voor een minder geschoolde man met eventueel stoere verhalen. In beide gevallen pakt het slecht uit voor de Surinaamse vrouw en daarmee de sociaal maatschappelijk gezondheid van de Surinaamse samenleving.

Ideaal zou zijn als de gestudeerde man zou trouwen met de gestudeerde vrouw. Dit helpt de samenleving vooruit. Het leef- en denkniveau is dan meer in verhouding. De kwaliteit van de bevolkingsgroei verbetert, want kinderen worden opgevoed in een stabiele en kwalitatieve  ontwikkelomgeving.

Tot slot

Het is naïef te denken dat dit allemaal onwetenschappelijke onzin is. De gender situatie in Suriname is juist een goed voorbeeld van waar wetenschappelijke denkers tekortschieten als ze niet goed observeren wat er op straat en in de samenleving gebeurt, maar verstikken in statistieken en demografische modellen. In heel Zuid-Amerika kent men dit probleem van de macho man en de degelijke vrouw. Suriname kan zich niet de luxe permitteren om te hopen dat het allemaal vanzelf goed komt. Er dient gericht beleid ontwikkeld te worden om de service en diensten sector tot ontwikkeling te brengen door stimulerend beleid, waarbij mannen en vrouwen een goede ontwikkeling doorlopen en allemaal ingezet worden. Productie is voor China en India, niet voor Suriname met 480.000 inwoners. Een maatschappij waarin kennis een centrale plek moet innemen, moet meer ontwikkelde mensen hebben, zowel mannen als vrouwen. Studeren betekent nu investeren om later te kunnen oogsten. Studeren betekent offers brengen. Men dient de jongeren te inspireren en te informeren dat offers brengen een belangrijk onderdeel van het leven is. Als men het genderconcept als een ongeleide projectiel beschouwt en de kansen voor vrouwen en mannen niet goed afstemt hebben we straks veel gebroken gezinnen, meer alleenstaande moeders met kinderen en teveel Lucky Lukes die, bij een neergaande Surinaamse economie,  ”I'm a poor lonesome cowboy” zullen zingen!

Voor reacties: asramcharan@gmail.com

Lucky Luke: Team Nickerie.Net Graphics Unit

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Groupstars

,09-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics