Nickerie.Net, maandag 16 oktober 2006


Econoom van Dijk wil Suriname verbinden via wegennet met de rest Zuid-Amerika

Paramaribo -  Zuid-Amerika bestaat voor een groot deel uit oerwoud, gebergten en enorme rivieren. Het lijkt onbegonnen werk om in dit continent een fatsoenlijke infrastructuur op te bouwen. Toch ligt er al zes jaar een plan: IIRSA. De Nederlandse ontwikkelingseconoom dr. Pitou van Dijk was in Suriname om een tipje van de sluier op te lichten. Financiering lijkt het grootste struikelblok bij de realisatie van het ambitieuze Zuid-Amerikaanse wegenplan IIRSA, dat staat voor Initiative for Regional Infrastructure Integration in South America.

Op 31 augustus 2000 namen in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia de staatshoofden van twaalf Zuid-Amerikaanse landen (ArgentiniŽ, Bolivia, BraziliŽ, Chili, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay and Venezuela) een belangrijke stap naar een verdergaande integratie van de infrastructuur in de regio. Niet alleen wegen zouden beter en efficiŽnter met elkaar worden verbonden, maar complete regio's zouden economisch beter op elkaar kunnen worden afgestemd door de verbetering van grensovergangen, de telecommunicatie en de overdracht van energie.

Overal waar een belangrijke verbindingsader wordt aangelegd, ontstaat economische activiteit. Met alle gevolgen van dien: nieuwe nederzettingen, bedrijvigheid en landbouw. Maar ook houtkap en illegale jacht. ĎDe regionale integratie en verdichting van de infrastructuur heeft natuurlijk voor - en nadelen,í erkent Van Dijk. ĎDe verbinding tussen Suriname en zijn buurlanden is nog niet helemaal uitgedokterd.í Gedacht wordt aan een brug over de Corantijnrivier tussen Oreala en Apoera. Dat is veel zuidelijker dan het veel grotere Nieuw Nickerie, maar die verbinding zou beter aansluiten op de Laterietweg die van Apoera naar het vliegveld Zanderij loopt en daar aansluiting krijgt op de weg naar Paramaribo. Een vervolg op deze verbinding is de weg naar Albina in Oost - Suriname. In het plan komt er ook een brug over de Marowijnerivier, waarmee Suriname op een snelle manier wordt verbonden met Frans - Guyana.(RNW)

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,14-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics