Nickerie.Net, maandag 16 oktober 2006


Nannigebied binnenkort natuurreservaat

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Alle betrokkenen bij beschermde gebieden in Nickerie mochten gisteren hun mening geven over voorstellen om drie gebieden een bijzondere status te geven. Het gaat om de instelling van het Nannigebied als natuurreservaat, Mac Clemen en Snake Creek als bosreserves en het tussenliggend gebied als het ‘beheersgebied Noord-West Suriname’. Het totale gebied beslaat zestienduizend vierkante kilometer en is rijk aan beschermde diersoorten als poema’s, herten, tamanua (reuzenmiereneters), verschillende soorten reigers en blauw-gele ara’s. De Afdeling Natuurbeheer van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) hield gisteren een hearing voor stakeholders.

Ferdinand Baal tijdens zijn inleiding in verband met het project Natuurreservaat Nannikreek. Binnenkort wordt dit project uitgevoerd.

Er was een inleiding over beschermde gebieden in het algemeen en de voorgestelde beschermde gebieden van noord-west-Suriname in het bijzonder. Deze werd verzorgd door Ferdinand Baal, adviseur van het hoofd van de Dienst Lands Bosbeheer en coördinator van 'Creation of the North-Western Suriname Reserves’, een gezamenlijk project van Natuurbeheer en het World Wildlife Fund. De instelling van beschermde gebieden heeft tot doel om van alle bestaande ecosystemen een representatief deel te bewaren voor het nageslacht, vertelde Baal.

Hij belichtte ook de mogelijkheid om alle beschermde gebieden van noord-west-Suriname met elkaar te verbinden via een beheersgebied als Bigi-Pan. “Men kan in een beheersgebied wel activiteiten uitvoeren als landbouw, veeteelt en visserij, maar het moet zodanig geregeld zijn dat de ene activiteit de andere niet schaadt.”

Hendrie Karijoikromo, medewerker van het Multipurpose Corantijn Project (MCP), belichtte het belang van het MCP voor de totale ontwikkeling van noord-west-Suriname. Aan de orde kwamen ook de belangen van de waterschappen en van het Nannistroomgebied voor de waterhuishouding. Hierna was er een discussieronde. De stakeholders zijn ingenomen met het nieuwe ontwikkelingsplan in het noord-west-Suriname gebied en hebben alle ondersteuning toegezegd om dit project te helpen realiseren.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,14-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics