Nickerie.Net, maandag 16 oktober 2006


Suriname goed op weg MDG’s te halen

Martin Redjodikromo

Paramaribo - Suriname is goed op weg de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG's) te bereiken. “We moeten vooral nog steeds de nadruk leggen op de bestrijding van armoede,” zegt Osian Jones van het UNDP, “we moeten als samenleving niet verslappen.” Dit zegt hij naar aanleiding van de Olympic Day Run die vandaag wordt gelopen, met als thema: ‘Stand up against poverty’.

In een evaluatierapport van september vorig jaar is gebleken dat Suriname toch stapvoets tegen 2015 de acht MDG's dicht zal hebben genaderd, waarvan enkele zelfs gehaald, voorspelt de UNDP-topper. Hij benadrukt dat ons land in vergelijking met de regio op bepaalde gebieden wel een voorsprong heeft. “Feit blijft dat er in de samenleving toch wel mensen zijn, die niet onder de meest ideale omstandigheden leven en daar moeten we ook aan werken. Maar als ik die omstandigheden moet vergelijken met andere landen, dan zijn ze hier toch redelijk beter van af. “

Volgens Irma Loembang Tobing-Klein van de UNAS, moet de regering inderdaad de MDG's halen. “Maar de NGO's en de rest van de samenleving moeten ook helpen om die doelen te bereiken.” Ze is wel optimistisch, omdat alle acht MDG's als leidraad zijn gebruikt bij het MOP van de regering. Erg vindt ze het nog steeds dat een groep van twintig rijke landen hadden beloofd dat ze tenminste 0,7 procent van hun BNP beschikbaar zouden stellen aan arme landen om die nobele doelen te halen. “Alleen de Scandinavische landen scoren goed. Die zitten al bijna op één procent van hun BNP.”

De acht MDG's zijn: armoede bestrijden, basisonderwijs voor alle kinderen, gendergelijkheid stimuleren, terugdringen kindersterfte, terugdringen moedersterfte, strijd tegen HIV/AIDS, malaria en andere ziektes, duurzaam milieubehoud en ontwikkelen van gelijkwaardig partnerschap.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,14-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics