Nickerie.Net, maandag 16 oktober 2006


Jongeren Nickerie maken kennis met millennium development goals

Nickerie -  Een speciale promotieteam van het Jeugdparlement vertoefde in het weekend in het westen van ons land. Zij hebben jongeren van Coronie, Wageningen en Nickerie kennis laten maken met de Millennium Development Goals. Het voornaamste doel hiervan is het recht op participatie van de jeugd op bestuurlijk niveau tot uiting te brengen en deze volle beleving te geven, waardoor het jeugdbeleid gericht en doelmatiger wordt. De ondervoorzitter van het Jeugdparlement, Mitesh Bhaggoe, deelde DBS mede dat het nodig is dat jongeren intensief betrokken worden bij de uitvoering van de in de MDG’s gestelde doelen.

Foto: Jongeren in gesprek met Jeugdparlementariër M. Bhaggoe.

Bhaggoe haalde enkele van de ontwikkelingsdoelen voor het nieuwe millennium aan. Zo is het streven o.a. erop gericht om extreme armoede en honger uit te bannen en basisonderwijs wereldwijd toegankelijk te maken voor elkeen. Verder zal ook gestreden worden om verdere verspreiding van HIV/AIDS en andere ziekten terug te dringen in alle lidstaten van de Verenigde Naties die zich gecommitteerd hebben om de gestelde doelen tegen het jaar 2015 te realiseren. Het Nationaal Jeugdparlement vervult in deze een belangrijke rol als intermediair tussen jongeren en de regering, van waaruit de overheid de nodige informatie krijgt bij het formuleren van een goed jeugdbeleid. Anderzijds is het Jeugdparlement volgens Bhaggoe een bewakingsmechanisme ten aanzien van het jeugdbeleid. De opkomst van de Nickeriaanse jeugd was zeer teleurstellend, ondanks de vele mediacampagnes en uitnodigingen die de deur uit zijn gestuurd.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,14-10-2006


 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics