Nickerie.Net, woensdag 18 oktober 2006


Mr. Freddie Kruisland:

‘Meer vaart achter het 8 decemberproces zetten’

Paramaribo -  ‘Wanneer de zaak m.b.t. het 8 december proces precies voor zal gaan, kan ik niet met zekerheid zeggen.’ Woorden van mr. Freddie Kruisland gisteren tegen de krant. De stand van zaken momenteel is dat het Hof van Justitie nog steeds in hoger beroep moet beslissen over afwijzingen door de Krijgsraad van het bezwaar tegen de kennisgeving van verdere vervolging. Het gaat in deze om ongeveer 23 personen die een kennisgeving van verdere vervolging hebben gekregen.

Kruisland is de mening toegedaan dat er nu meer vaart achter het proces moet worden gezet. Hij zou hebben begrepen dat eind van deze maand het Hof een aanvang zou maken met het behandelen van het hoger beroep tegen die kennisgevingen van verdere vervolging. Het zal volgens Kruisland zeker 2 tot 3 weken in beslag nemen. Als daarna de beschikking van de Krijgsraad, waarbij dus het bezwaar ongegrond is verklaard, wordt bevestigd, zal het Openbaar Ministerie met de meeste spoed tot dagvaarding van de verdachten overgaan.

Zahier Azizahamad
 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,17-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics