Nickerie.Net, woensdag 18 oktober 2006


Rijstdistrict Nickerie telt momenteel 17 zelfmoordgevallen

Nickerie -  Op initiatief van Rewien Isrie, jeugddistrictsraadslid van Nickerie, hebben veertien jongeren, onder wie negen Surinaamse studenten en vijf Nederlandse stagiaires, samen een onderzoek verricht over de zelfmoordgevallen in Nickerie om na te gaan waarom er zoveel zelfmoordgevallen in Nickerie plaatsvinden. Dit onderzoek begon afgelopen jaar november en is op 15 oktober 2006 afgerond. Ook was het volgens Rewien Isrie de bedoeling om tegen begin van dit jaar, met name in januari, een workshop hierover te verzorgen. Echter werd zijn streven tenietgedaan door een verkeerde berichtgeving in de media, waardoor velen die deze workshop zouden verzorgen, zich hadden teruggetrokken. Wel is de valse berichtgeving intussen gerectificeerd en is zijn goede naam gezuiverd. Uit het e onderzoek is naar voren gekomen dat tot de afronding van het onderzoek er zestien zelfmoordgevallen in Nickerie zijn geweest.

Intussen is dit aantal met nog een ophangingsgeval op zondag, op zeventien gevallen komen te staan. De meeste zelfmoordgevallen komen onder de jongeren voor, onderverdeeld in de leeftijdscategorie van 12 tot 25 jaar, daarna 25-45 en 45 en hoger. Bij de eerste categorie ligt het aan liefdesproblemen en huishoudelijke problemen. Bij de tweede categorie ligt het aan beide problemen en de economische situatie van het land en bij de laatste is het te wijten aan gezinsproblemen en de economische situatie van het land. Ook is gebleken dat het in deze betrof mensen die van de ene op de andere dag zonder baan kwamen te zitten en het niet meer zagen zitten. De meest voorkomende manier van zelfdoding in Nickerie is inname van een verdelgingsmiddel. Volgens Isrie zijn er ook interviews afgenomen van enkelen die een poging hebben gewaagd, maar toch in leven zijn. Zij hebben aangegeven zeer veel spijt te hebben van hun daad en wensten dat ze het nooit hadden gedaan.

Santi Sieuw

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,17-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics