Nickerie.Net, woensdag 18 oktober 2006


Rijstboeren ontvangen minder subsidie

Beta Debidien

 

NIEUW-NICKERIE - Rijstboeren die voor de najaarsoogst 2006 padie hebben ingezaaid, zullen minder subsidie ontvangen dan vorig jaar. Dat blijkt uit een calculatie van deskundigen op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Volgens Biedjaikoemar Jagroe, onderdirecteur Landbouw op dit ministerie, krijgen de boeren ongeveer 0,85 Surinaamse dollar per liter uitbetaald. Dat komt neer op 105,67 Surinaamse dollar per hectare. “Dat is 7,37 Surinaamse dollar minder dan vorig seizoen,” zegt Jagroe.

 

De restitutie van verbruiksbelasting op dieselolie geschiedt op basis van 125 liter brandstof per ingezaaide hectare. De boeren zijn reeds in een eerdere fase geregistreerd, waarna het ministerie van LVV de gegevens heeft verwerkt. “Het gaat om 1310 rijstboeren die in aanmerking komen voor de restitutie,” zei Jagroe. Dat aantal is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Ook de inzaai van padie is op hetzelfde niveau gebleven en beslaat ongeveer 22.000 hectare. Jagroe zegt dat voor de uitbetaling van de restitutie, autorisatie is aangevraagd bij het ministerie van Financiën.

 

Op de vraag of de boeren het komend seizoen opnieuw in aanmerking zullen komen voor de restitutie, kon de onderdirecteur geen duidelijk antwoord geven. “Na deze twee seizoenen zal geëvalueerd worden hoe we verder gaan. Wij zullen nagaan wat de wereldmarktprijs is van rijst en wat het kostenplaatje van de boeren is. Op basis van die gegevens werken we dan voorstellen uit,” aldus Jagroe.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,17-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics