Nickerie.Net, donderdag 19 oktober 2006


Coöperatienetwerk buurtmanagers Nickerie

door Asha Chaturi

NIEUW-NICKERIE - De drie nieuwe buurtmanagers van Nickerie willen de leefbaarheid in het district bevorderen. Zij hebben dinsdagavond met samenwerkingspartners de mogelijkheden bekeken om dit doel te verwezenlijken. De buurtmanagers Biekram Bhawan, Amarnath Premcharan en Michel Tower willen zeker geen inbreuk maken op het privéleven van de mensen. De drie buurtmanagers zijn al benoemd en willen een netwerk vormen met hoofden van verschillende uitvoerende diensten in Nickerie. Voor deze samenwerking is reeds een conceptplan opgesteld.

Het is de bedoeling dat de diensthoofden zullen rapporteren aan de buurtmanagers, die daarop actie zullen ondernemen. Paramaribo werkt sinds vorig jaar met buurtmanagers. De nieuwe aanpak heeft vruchten afgeworpen. Daarom besloot de voormalige Gewestelijke Politiecommandant, Elfried Metroos, het voorbeeld van de hoofdstad te volgen. Begin dit jaar gingen de eerste trainingen in Nickerie van start.

De afgelopen week hebben ook trainers uit Nederland enkele onderdelen verzorgd. Negen buurtmanagers zijn opgeleid. In eerste instantie gaan de drie buurtmanagers aan het werk in Nieuw-Nickerie, de Van Pettenpolder en het Nationaal Project. Zij krijgen bijstand van assistentbuurtmanagers. Op termijn krijgen alle wijken een eigen buurtmanager. Vanmiddag nemen de buurtmanagers hun certificaat in ontvangst.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,19-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics