Nickerie.Net, vrijdag 20 oktober 2006


Dominee Peerwijk vangt werkzaamheden in Nickerie aan

Richenel Small

Nieuw Nickerie - In een tot de laatste plaats gevulde Vredeskerk te Nieuw Nickerie, deed dominee Desire Peerwijk op zondag 15 oktober 2006 zijn intrededienst. Alle zes gemeenten in Nickerie, behorende tot de de Evangelische broedergemeente (EBG), waren goed vertegenwoordigd. Ook de gemeente van Saramacca, waar Peerwijk laatstelijk heeft gediend, was met een kleine delegatie vertegenwoordigd. Namens de regio werden Peerwijk en zijn gezin welkom geheten door de voorzitter van de regio, Richenel Small, die alle gemeenteleden in Nickerie opriep volle ondersteuning te geven aan de voorganger.

Een tot de laatste plaats bezette Vredeskerk bij de intrededienst van dominee Desire Peerwijk. Links voorin zit zijn gezin.
Voorganger Peerwijk zegent de gemeenteleden in zijn nieuwe werkkring
Voorganger Peerwijk in een stoel die hij cadeau kreeg ivm zijn intreding.

De regiovoorzitter maakte ook gebruik van de gelegenheid om alle voorlezers, die bij de afwezigheid van een voorganger het werk langer dan een jaar draaiende hebben gehouden, te bedanken. Van de Vredeskerk kreeg Peerwijk in verband zijn intreding een bureaustoel aangeboden. Ook werd hem doorgegeven dat hij zijn werkzaamheden zal mogen aanvangen in een nieuwe gekoelde werkruimte.

In zijn preek ging Peerwijk in op de weektekst van de EBGS: “Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder liefhebben “ De dominee vindt dat iemand die zegt God lief te hebben, maar zijn broeder of zuster haat een leugenaar is. Hij of zij kan namelijk niet God, die hij niet ziet, liefhebben, terwijl hij zijn naaste, die hij wel ziet, haten. Na de dienst kregen de aanwezigen de gelegenheid om nader kennis te maken met de voorganger en zijn gezin. Deze week zal Peerwijk kennismakingsbezoeken afleggen aan de Districtscommissaris en de Gewestelijke politie Commandant van Nickerie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,19-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics