Nickerie.Net, vrijdag 20 oktober 2006


Waterschap Sawmillkreekpolder herstelt kleidam

Ashley Lieveld

NIEUW NICKERIE – De functieverdeling binnen het waterschapsbestuur van de Sawmillkreekpolder die de vorige maand werd gekozen heeft reeds plaats gevonden. Inmiddels heeft het bestuur het beleid dat zij denkt uit te stippelen al op papier.  Een van de eerste daden van het nieuwe bestuur is het herstellen van de kleidam in de Sawmillkreekpolder.

Het bestuur zal twee keer per maand bijeenkomen terwijl het de bedoeling is om een keer per maand een vergadering uit te schrijven met de boeren en belanghebbenden. Er is in de afgelopen periode al een vergadering belegd met de actoren. Op de agenda stond het samenstellen van een jaarbegroting. Voorzitter Soeshielkoemar Badloe van waterschap Sawmillkreekpolder zegt aan Times dat als de jaarbegroting af is, dit op een speciale vergadering gepresenteerd zal worden ter goedkeuring in aanwezigheid van de districtscommissaris.

Badloe zegt, dat dit nog even op zich zal laten wachten gezien de drukke periode waarin de boeren nu zijn. Als de op handen zijnde oogst achter de rug is, dan komt nog de grondbewerking, gevolgd door de inzaai.

Badloe merkte op, dat zijn bestuur na te zijn gekozen niet heeft stilgezeten. In de uitbreiding Hamptoncourtpolder heeft zij met de boeren een kleidam van 5 kilometer met eigen middelen hersteld. Deze dam was onbegaanbaar geworden, waardoor het transport van de padie naar de pelmolen nogal moeizaam verliep. “We hebben het gezamenlijk gedaan en zo hebben we de oogst binnengebracht”, zegt Badloe aan Times.

Over de gelden die de boeren moeten gaan betalen aan hun waterschap, zegt Badloe, dat er een bedrag van 20 Surinaamse dollar per hectare per seizoen was afgesproken. Op aandringen van de boeren, gezien de kleine winsten die gemaakt worden, is dit teruggebracht naar 15 Surinaamse dollar. Zodra de goedkeuring van de jaarbegroting heeft plaatsgevonden, zal begonnen worden met het innen van de gelden.

Gezien de slechte gewoonte van de boeren om dit soort gelden te betalen, zegt Badloe dat het bestuur ondanks dat, alles in het werk zal stellen om deze gelden van iedereen te innen. Volgens de gekozen voorzitter zijn er in de nieuwe waterschapswetten sancties opgenomen voor wanbetalers. Badloe denkt dat het de plicht van de belanghebbenden is om te betalen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,19-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics