Nickerie.Net, zaterdag 21 oktober 2006


‘Moge het licht zegevieren’

Eric Mahabier

Reiniging van leef- en woonomgeving, maar vooral de innerlijke reiniging is waar het zowel bij het Divali als Id ul Fitre om gaat. Het vasten kan vergeleken worden met een grote servicebeurt van lichaam en geest. “Bij deze gelegenheid worden alle ruzies bijgelegd en vergeeft men elkaars fouten”, zegt minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken (Biza) in zijn boodschap in verband met Divali en Id ul Fitre.

Het Divalifeest wordt vandaag gevierd. “Het doel van dit feest is om de duisternis uit onze harten te bannen en te streven naar verlichting tot heil van onszelf en van de mensheid.” De bewindsman geeft in zijn boodschap de oorsprong van dit feest weer. De moeder wordt in een Hindoegezin gezien als het symbool van licht, rijkdom en geluk. Zij is de belichaming van Dipavali – de Maha Laksmi. Voor de moslims eindigt het vasten met Ied Ul Fitre op maandag.

Er wordt dan uitbundig gegeten en gedronken. De islamitische vastenmaand is een goede gelegenheid om het geloof te versterken en om in de nabijheid van de Almachtige te komen”, zegt de Bizaminister. We worden herinnerd aan de grote armoede en honger die nog steeds heersen. “We worden gewezen op onze verantwoordelijkheid om te werken aan de bestrijding van deze honger en armoede”. Daarom worden met het vasten ook aalmoezen gegeven aan behoeftigen. “Ik hoop dat de vastenmaand een periode is geweest waarin moslims in de hele wereld de gelegenheid hebben gehad om hun geloof op de juiste wijze uit te dragen en wel door een voorbeeldig leven te leiden.”.-.


Paus Benedictus XVI bij Divali: Liefde is wapen tegen haat

Paramaribo - De realiteit van liefde is nauw verbonden met waarheid, licht, goedheid en leven. Als mensen op zoek gaan naar het absolute zullen zij op hun spirituele reis voor een korte tijd pauzeren voor een vreugdevolle viering van Divali. “Dat is voor jullie het religieuze feest dat de overwinning van waarheid op onwaarheid symboliseert, goed over kwaad en leven over dood. Namens de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog wens ik hindoes over de hele wereld een gelukkig Divali.” Dit zegt paus Benedictus XVI in zijn felicitatie aan de hindoegemeenschap in de wereld in verband met Divali dat morgen wordt gevierd.

“Ik wil mijn gedachten geven over dit thema van liefde, waardoor gelovigen van verschillende religies uitgenodigd zijn om het kwaad van haat en wantrouwen in de huidige samenleving te boven te komen.” In het kader van de interreligieuze dialoog en van de goede verstandhouding tussen religies in de wereld nadert het Vaticaan gelovigen van andere religieuze tradities op hun hoogtijdagen met een boodschap van respect en liefde.

De Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) onderstreept het belang van dit gebaar, maar niet minder de inhoud van de boodschap. Het belang en de eisen van liefde kunnen het best geleerd worden van God, die, zoals het christelijk geloof predikt, zelf Liefde is en wiens eeuwige Zoon, uit liefde voor ons, zich incarneerde in de Persoon van Jezus Christus. God is de bron en de volheid van alle liefde. Onze liefde voor elkaar wordt alleen die naam waard, wanneer ze haar bron in God heeft en als ze gevoed wordt door onze vereniging met dezelfde God. Hij heeft ons allen lief, zonder uitzondering en onvoorwaardelijk. Onze menselijke respons op Gods liefde moet tot uitdrukking komen in de concrete zorg voor Gods schepselen, in het bijzonder voor mensen.

Het is erg belangrijk en noodzakelijk dat gelovigen van verschillende religies gezamenlijk uitdrukking geven aan de overtuiging dat haat overwonnen kan worden door liefde. Liefde schept vertrouwen, dat op zich echte relaties bevordert tussen gelovigen van verschillende religies.-.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,21-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics